Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΞεκιιιῖιιΣΕ
Ο' Ο ως "" ΜΠΟΜΠ"
ΜΜΜ ιιιιΦι··ιιΜ Μι·  
Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 2
ο Διαμαντίδης;
ο κυριος Νικος
εΠΕυεΣα
τφιΜἔΕὰῷἔιΑἶΪΜκΗΔ0ΝΑΣ,
το' ΕττΡΛΦο“ηον Ζιιτ0!γΣΕ το γιιΕΝ
ΠΑ Μὰρ;σχηΡΗΣΕι Με τιιιν ΕκΔοΣιι
, ι · · τιιΣ ΑΔΕ|ΑΣ Στ
Μ*ἐ- _ |
   _ _ _  '     
:ΔιΛΔικ«λΣιλιπιλντΗΝ ετκΕιΣιι  γροι;ειοηοιμΣΗΣ ΣπιτιηΔτι>ιΔρχογικοΝΣτΔΝτιΝογ
 ΕΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τιιΣ ΦοκΩμ·¦τιι;ΡιιΣΕ το λοιἴστιιΣ, ιιῦ'ιῖΣΡιΦΕΡΕιΔ Γιαν ιιι>0χΩΡΑ¦ΕΜιιΡΛκτοΣ
ΣτιιινΎΛοηοιιιΣιι τον¦κοΜ'Βικον)ΕΡτογ·τι
ΑΤΜ Λειτογβτικο_τμτλ τα Μαν τη
'ΠΕΔΟΥ ,
ωΜ@ΜΜΜΜΜΜΜ@Μ
Σκληρή και αηοστομωτικη αηαντηση ῖΠ$ ΠΑΕ ΑΕΚ
ΟἩ3 εκτο3 τοηου και χρονου, διαρροε5 του ΟΣΦΠ:
«Στον κοσμο των...
ιιαριιισΒιιαεωιι»
«ΦΑΝΤΑΣ|ΩΝΕΤΑ| ΑΝΤ|ΣΤΡΟΦΗ ΡΟΛΩΝ
ΚΑ| ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟ|Α ΒΑ ΗΘΕΛΕ
ΝΑ ΣγΜΒΑιΝογΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤ|ΚΟΤΗΤΑ»
· Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΑΔ|Α ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ - Πὡ3 εσηασε το αήττητο
τη3 Μηαρτσελονα το 2013
στο «Ανοετα»
ιι«ιιιιιιωιτε ι”
"ΜΜΜ" 'ΜΜΜ 5
ΚΟΠ; '('||||"ΟΚ|ρ
. , , Ο *-`ὅΪ έξ'
7Προβληματιζει τον τεἔικο διευθυντηἶ ε·τη8 άΕνωση5», το έντονο ενδιαφερον
 σ ·- ·. . π
ια τον Πολωνο στοηερες
αγγλικών ομαὁ 
Αηοκαλυητικο «ΟΡ8» με τον ΤΑΣΟ ΤΣΑΤΑΑΗ
'Ολο το Παρασκηνιο για το ηὡ5 ο Μηαγεβιτ5
κατέληξε στην εηιλογη του Γαλλου τεχνικου,
μεταξυ και των Φινκ και Αρουαμηαρενα
Μεινε" τον σουπερ σταρ
της Εθνικής Μιοων,
ΜΜΜ ΜΜΜ ιι Μι(
ΤΟΝ ΑΡΠΑΖΕ| ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡ|Α
ΤΩΝ ΟΣΦΠ κιτ· ΠΑΟ · θα ενεργοηοιηθει η' 'Τ  Ο
η ηερσινη συμφωνια με τον Διονυση
Σκουλιὁα¦ Που εκανε εξαιρετικη σεζον 
στο Περιστερι · Ενδιαφερον και για 7 ·¦,
τον ετιιση5 6ιεθνη. Βικτωρα Γκουαλτιερι 8 Β (Γ 
του Πανελευσινιακου . Δ τ·