Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ.:
_ .κοΝΤοΣ ·
· Ι 'ΜΠΟΝ
ή Ε Γ. κογΒοΠογΛοΣ 
  η κι" “το 
-  πω ΜΜΕ
 Με .Η ω 
ΙΙ ἑΜΠἔ:ΜἔἔΙ ΑΜΗΝ' :.: 
ΜΥ  ΔΙΜΐ“ἐωΙ 
ϊ γςβ'.-«#τ.' -__ :ή 'Δ  .
    4 <  Ξε
Η ΜΙ» ΕΧΕΙ ΟΛΙ] Ἡ! ΡΕΠῦΡῖΑΖ ΚΑΙ ΑΠΠκΑΛΥΠΪΕΙ ΤΠ ΡῦΣῖΕΡ ΠΙΣ ΡΙΞΩ ΠΕΡ|ΠΔΠΥ ΙΜΙΑ “ΙΙΙ ΖΟΞΞΙΙΙΙΙ ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
"Α0". 20 Β
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ. Ο' ΜΜΜ Τ" Ε"ΜΡΑ |.ΕΜ"Ε Μ' '| ΑΝΝ" τον Ζ|ΛΝ"ΕΡΤ° ΠΑ Το" πωπω
Γ Ι;ΙΤΙ ΜΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΞΙ Ι=ΙΙΙ;ΙΙΙ “ ΙΙΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΙΞ “ΙΞΡΙΙ;ΙΙΠψ`ΙΙΏΜ 1 15 ψ ΙΙ ΜΙΟ :Ι ΙΙ] Ι ΜΜΙΙ ΙΙΙ/ε ΚΑΙ ΙΜ ΙΙΙ ΣΕ ΜΙ  7Ι<ΞΕ
ε -: “ -_.,,ε8 7.¦
ΙΕ]Π)1ΗΚΙΝ."ῖΙ.ΙΙΙΙΙ|ἶΠΙΠ]= ἩΜψ Η: ΙΙ)!Η¦ΙζΙ.ΙΝἩΙἶ Η ΙΙΙ!) ζΙ“
.Δ 3- 
 ¦¦ τ Ι Μ τΜ7 |
_' `-.Ι τ; 'Ι:ΙΎἶΙ ///;“Ι'Ι^`|ζ 
·¦Ι/¦/ΙΜ“ἶ;μω/ ΙΜ
“ἶ|' ἶἶ[ Γ; “ΙΙΐΙΙΙ
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑ| Η ΛΥΣΗ ΤΠΥ 25ΧΡ0Ν0Υ ΣΟΥΠΑ!"
ΑΡΙΣΤΕΡ0Υ ΜΠΑΚ-ΧΑΦ ΤΗΣ ΝΙΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα