Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3283O • ΠΕΜΠΤΗ 2 IOYNIOY 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«Η µεταβίβαση
αποσκοπεί
σε σκοπούς
δηµοσίου
συµφέροντος»

Απέρριψε το ΣτΕ τις
προσφυγές των ∆ήµων
για τις παραλίες
ΣΕΛ. 8

Με το δεξί
άρχισε η
Εβδοµάδα
Περιβάλλοντος
Επιτυχηµένη η πρώτη ηµέρα
των εκδηλώσεων του
∆ήµου Βριλησσίων
ΣΕΛ. 2

Αφιερωµένη
στους δυο
µεγάλους
κληρικούς της
Την µνήµη του Μητροπολίτη
Πατάρων Μελέτιο και
του Πρωτοπρεσβύτερου
Παπα ωακείµ
Πεσµατζόγλου τίµησε
η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας
ΣΕΛ. 11

Ολοκληρώθηκε
η Αθλητική
Άνοιξη 2016
∆ήµος Πετρούπολης
ΣΕΛ. 10

Με 150 σταθερούς υπολογιστές ενισχύονται τα ∆ηµοτικά
Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του Αµαρουσίου

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
E
κατό πενήντα σύγχρονοι σταθεροί υπολογιστές θα παραδοθούν σε όλα τα ∆ηµοτικά
Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της πόλης µε την
έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, προκειµένου να
καλύψουν τις ανάγκες των
µαθητών στο µάθηµα της
πληροφορικής.
Η σχετική σύµβαση προµήθειας των υπολογιστών
υπεγράφη παρουσία του
∆ηµάρχου Αµαρουσίου κ.
Γιώργου Πατούλη, από την
Πρόεδρο της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
κα Ελένη Βλάχου - Σταµα-

τάκη και τον Πρόεδρο της
εταιρείας προµηθειών κ.
Ευστάθιο Ζουµπουλάκη.
Στη συνάντηση παρών
ήταν και ο Αντιπρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής κ.
∆ηµήτρης Σµυρνής.
Οι νέοι υπολογιστές, θα
αναβαθµίσουν τα εργαστήρια των ∆ηµοτικών Σχολείων, ώστε ανεµπόδιστα οι
µαθητές των ∆ηµοτικών
Σχολείων να διδάσκονται
το µάθηµα της πληροφορικής, ενώ παράλληλα θα
λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο έργο των Νηπιαγωγών.

ΣΕΛ. 10

Μία ηµέρα για Αναβαθµίζονται τα κτίρια
το περιβάλλον των σχολείων
O ∆ήµος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος θα πραγµατοποιήσει
µία σειρά από δράσεις την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, στη Λίµνη του
Άλσους, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος.
ΣΕΛ. 3

Εγκαταστάθηκαν τα συνεργεία και ξεκίνησαν να εργάζονται στα σχολεία του Αλίµου, όπου θα πραγµατοποιήσουν
έργα συνολικού προ πολογισµού 530.000 ευρώ.
ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα