Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σελ.11
Ι ΚαθημΕρ|νὴ Μ-Πχηττκὴ Εφ ημερίὁυ
ΣΩΣ|Μ"
Με την “ένα
"ΜΜΜ" των ΜΜΜ ΜΜΜ
· Λόγος καί αντίλογος |
γ1α τον Παραλία τας Νέας Χώρας σελ.6,7  |ῇῇ Ω Δ | χ |
· ο αν σα ευρω σε...
Ἐκ  700 η ί ελ ν | | Ι Ι |
ΠΟ “Π ΜΜΜ· σ 10 ΙωνΜι·8ν|ων "ΠΜ" "Η" ΜΜΜ ΜΜΜ"
· Ηρακλε1ώτας έκανε α1τό1τε1ρα ,
αυτοκτονίας ενώ οδτ1γούσε σελ.11    
' Τέσσερα τροΧΠίο . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. σελ_16
μέσα σε λίγες ώρες οτα Χαν1α σελ.1Ο 
· Αλλαγή του νόμου εΠ1λεξ1μότατας  
Ζατουν 01 κτυνοτροφοί σελ.4 |
Ιω" ΜΜΜ"
................... .. σελ]
Ι Ι Ι |
Αννα Κωνοταντουδα1α1 - Αγγελα1α1 σελ.3 
ΔΠμίιτρτις Κ. ΤυραΞδής σελ.4 ,
Παύλος Πολυχρονόκ11ς σελ.16 Ϊ" ΠΜ" ΜΒ
Ιωαννα ΜελόΚΠ σελ.12 ................... .. σελ-10 σελ.16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα