Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Άγριο ψαλίδι στα μερίσματα του Δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΑ ΕΞΟΔΟ
· ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  
ΤΗΣΕΒΔ0ΜΜΑΣ Ι· 7· . - ΠΑ
ΣγΝΑγΛιΕΣ¦
Μα τεΡικι-ι των ` ΘΕΜΟ
Ρ8ἔΣσΜἔΜυΗΣα ΗῖἙΝέ»  
βουνο κ 
στὴΝ.κορΒίοο η' _
Π /·ζ
Μια ΔΠΟΚΛ|Ξ|ΣΤ|ΚΟ
9, 15
Αγριο ψαΠίδι
στα μερίσματα του Δημοσίου
Τ| ΕΚΤ|Μ0ΥΝ ΝοΜικοι
ΜΕΤΑ ΚΑ| ΤΗ ΝΕΑ ΤΡ0|'|ΟΛ0Γ|Α
9 9 «οι ΟΕΕ8|-|0ΠΕ
· · λ · · δ Ή τι οικοιΕΝΕιΛκΛ ΕυιΔοΜΑτΛ Δυο τα
=ΞἩιἔἶν:ἔἔἩἔ τἔ=Ἡἔἔου ἔΞἔιτἶ“ἔἶΞ8ιοἘ Μ τυπικα ΔυΜοτιογ κα ττΡΑτιΩτικΩΝ ΤΩΝ "0^"|κΩΝ
Μό τα 90 στα 30 ευρώ διαδοχική ασφαλιση Η
_ ΝσΜιΜσΠσιΗΘΕυ
αν ΕΥΡΩ 
=Ε^'Δ^ Ί5 αποχωρήσει, το Παρασκήνιο
' Αντισυνταγματικἡ και η αΠαγόρευση
χιΛιΑΔΕΣ ΣτΠ: ονΡΕΣ ΠΑ ΛιΓΑ ΤΡοΦιΜΑ Η | · | Δ Δ Η Ρ του εΠ|χε|ρείν στο εξωτερΜό ΥΚ]
τους συγγενείς των τισῆιτικὡν
› ΣΕΛ. 6-8
0| ΔΡΑΜΑτικΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ): 4 ' γ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑ||(ΩΝ ΠΟΥ ΧΤΥ|'||·|ΣΕ _ - / ζ; χ
Ο «ΔΡΑΚΟΣ» ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣ|0Υ ξ 
Π Δ ` “ :ω ο › ο] η
«Δεν μΠορουσα  ·' ὁ Ι ι που; _ γ
 '| η τι τοΝ Μπιτ ΔιΔΑ:κΜΜ:
να τιαρω ανασα, · 'κ Ι
Μετα τις...
Παῆειμα για Ι
να ξεφύγω!»  Πριγκίπισσες
γ ο Φίῆης τα έΒαῇε
 με τ" ΜΜΜ!
› ΣΕΛ. "Ι
ΑΝΤ|ΔΡ0ΥΝ οι Φ|ΛΟΛΟΓ0|
ΣΤΑ ΣΧΕΔ|Α Γ|Α ΜΕ|ΩΣΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα