Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκει Στο ΛΑο ΤΟΥ
Μ] ΜΡΜΜἩ
Η ε0“ΜεΜΑ ΒΑΠ" Το" “ΜΜΜ ΜΜ1ΜΜσ υ.·Μ·γ8Μ πω: η”
ΜΜΜ Μ ΟΠΑ "Ο" Μ
ΜΝΗΜΩΝ ' ΜΜΜΜΜ
ΜΠΜΜΠΜ"ΜΜΜΜ·"Μ
ΔΣ Λ . . ΜΜ|ΜΜ
ω' ή :Ι Μην.
~ Ύ ν ΜΑ
π·κωΜωωΜωΜΜΜΜω
ΜΜΟΤΜΑ"ΟΣΜΠ| "ΟΠΑ
ΜΜΜΝΜ
Το «Τ3>> "ΟΥ ΒΑ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕ'
π· «'.» ΚΔ' ΤΑ ΣΥΓΚΛΒΝ|ΣΤ|ΚΛ
ΛΠ|_|Λ 'ΠΟΥ ΧΑκεΤ ΣΤΙΣ" Μ"ΤΣ0
ΑΝΤ' ο ΣΠΑ Μπα Σ'ω ΜΑΣ.. οτα· Μ οΣΑ εκει
με "ΜΜΕ" πΜΣ0εΡει Στο ΜΜΜ ο ΜΜΜ ΜΜΜ
Η ΜΟΝΑ" ΤΝ.._ ΜΜΕ" ΤΗΣ κΕΔ ΕΞΕΤΕΛΕΣΟΗ
ΤΟ Ο-Τ ΤΟΥ ΕΞΑΣΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΕΦ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤ||ΣΕ ΤΟΝ ΟΣΦΠ ΚΔ' Ο' Δ|Λ|Τ||ΤΕΣ ΑΝΕΜΟΛΝ
"Λ ΒΓΑΛΟΥΝ Νοκ ΑΟ" -~ ' ¦. ΣΕ ΜΟΟΡ|ΣΤ|Μ Σ""Ε|Λ ΤΗΣ ΣΕ'ΡΑΣ ΤΟ" ΤΕΑΜ!" Τ_
ἔ ΔΗΛΟΣ" ΜΜΜ" ΤΜΜ0ΠΒΥΛ0Υ ΠΑ Η" ΜΠΑΣΟ ΤΟ" ΜΟΤΟ" ΣΤΟΧΟ" ΣΕ ΜΟΟΝ! Μ' "ΜΑΝΟΣ #7/ Ζ- ῦ7
 ΜΜΜ· ΜΜΜ και ΤΖΩΡΤΖΗΣ 
 "'   . 
 Θ Ξ- Μ
ΤΟ ΟΕΜ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΕΛΟΣ ΣΤ"" ΠΑΡΑΠΟΝΑ" ΑΜΣ"
"ΟΥ Ε"ΡΕ||Ε Μ Δ|ΟΡΟΟΟΕ| "ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΟΣΦΠ ΣΤΟ ΕΜ"Ν|ΣΤ|ΚΟ ΚΟΜΜΑ"
·  ο ΪρΛ"ΕΖ| ἑ'|Ε|ΤΤΤΠ0 ο ΜΜΕ Μ Η... ΜΜΜ
Ο _ κοκΤΡΑΣΜπΛΝΑοΗΝΑ'ι'κοΜγΕΜεΜΕ
Ο .. Ο 3-  > ΠΜΜΗοΝΜοκκΜΑπΜΞΕι
Ο · ω ΣΤΟΝ 3ο ΠΡ0ΚΡ|ΜΑΤ|Κ0 ΓΥΡΟ ΜΗΝΗΜΑ ΕΛΜΕ
Δ · · “Β ` ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΙΜΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Με
ΕΜωε|τΗΣΕποΜεΜΣχΡοΜΛΣ “ΜΒ
 "¦ἑὅἔ¦ἔἑἔ"' ΟΜρΜωΜΜΜΜ ΔΔ Μ%ΣΜΜΜΜ
ΜΠπμ·'·Μ·Μ'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα