Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Είμαι βασιλεύς, τελεία & παύλα"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΔΗΛΩΣΗ - ΜΜΜ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Μο ω" “ΜΗΝ
“μια ΜΜΜ - παγκο
380 ΕΤΟΣ 
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ΜΡ" ΚΑΣ'|'ΛΝ|Δ|·|¦
ΜΒΜ) οσοι
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
 Δ· ΠΟΛ' | ||(0|
λ: ¦. ι? ' ι ·7 ` ·
“ω μ :Ο 9· >
 ω η. α ο» 4
ΓΔ Ί “ο Μ η Η ἐκ)! / ι Ρ ιΗ·' δ _
Γ χω γ Π | |  ' Χ ι 
α ΙΧ ΜΚ ι μ ) Η ί ΧΑ' ι ·Δ  μμ η ' Ϊ
/  › .Μι η ' ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-7 · 
λ α' ι Κ ΚΣ ' ' ι ι λ χ
Κ / χ / έΓ Ϊ λη /
”Ή 61
"Εχουμε μπουχιίσει
από πολιτικούς...
Οι Έλληνες θα
αποφασίσουν για
Τη Βασιλεία" Σ£/ιιΔΕΣ2,3
Οι μεγαλες δυνάμεις συμφώνησαν: Βασιλιας στην Ελλαδα μὲ δημοψήφισμα!