Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Έξτρα φόρος σε μητέρες ανηλίκων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.. “θεέ Β.ΥΜΒὁς
ΟΡΟ|, ΠΡΟΥ|'|ΟΟΕΣΕ|Σ Ν Φ! Ι
· Ε^Ερ κΑι ΔικΑιοΛοΓΗτικΑ γ ' 7 7 Π 'Ναός
ΟΛΗ 7 η ι
|·| ΕΓκΥΚΛ|ΟΣ β
ΠΑ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Τέταρτη 1 |ουνίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.897 - Τιμη 1,50 € - Ννννν.ε|εΠ|πω5€γμα5.εΡ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΔ' ΜΕ
πινει ΔΠΟΚΛ|Ξ|ΣΤ|ΚΟ τ“ΤἩ=ΉΜἄη γ μ
τι ο Η - κι
Δ"ΜΣ|ΕΥΣΜ
Εξτρα φόροε ι0ιι0ΜΣη
¦ Ι “ΦΕιιτιΜιι”
σε μητερε8 σνηῆικων ΜΜΜ
αηό τον με το νέο
|ούνιο η ηαρακρότηοη νόμο 4387/20]6, ακόμα
για χιλιαδες εργαζόμενες κι αν έχουν εξαρτώμενα "Δ ΕΝΩΜΕΝΗ
ή συνταξιούχους των τέκνα θα έχουν το ίδιο ΣΕ ΜΜΜ·
οηοίων οι σύζυγοι είναι αφορολόγητο με μισθω- Ξ ΜΜΜ", "Μή
ελεύθεροι εηαγγελματί- τούς και συνταξιούχους Ξ κι" :γΜΛ1ωγχογ:
ές, αγρότες ή όνεργοι χωρίς Παιδια ἔ Ξ
ἶἔΞξἔἔΞἑἔ “ΝΑ ΕΡΘΕ| Ο |Δ|ΟΣ Ο Φ|Α|·|Σ ΝΑ Δ|ΩΞΕ|
 ΤΑ ΠΑ|Δ|Α ΑΠΟ ΤΑ ΟΑΟ|·|ΜΕΡ ”
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Τ50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ|
|'|ΛΗΓΜΑ Γ|Α ΤΟΝ ΤΟΥΡ|ΣΜΟ
κυβέρνηση
μιῆούσε για
«μονταζιέρα».
μετά την
κατακραυγή
αῆῆαζει το
αρθρο 178
Νομικοί
  ._ Χ Γ  υηοστηρίζουν
ι η ” 7 Ξ γ Πε ότι ακόμα
οι ηισΑΝοι ΑΝΤ||'|ΑΛΟ| ΟΛΩΝ κι αν αῆῆαεει
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ψ:: _ “ ο νόμος έχουν
Ο ΠΑΟΚ στα αστέρια 7 - 7- ήδη αθωωθεί
του Οηετηρἱοη5 |_θεευθ ¦ -  ε _ ° ·_ κ 
ΣΕΛ. 37-39 ετωρίες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα