Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τρεις "κόφτες" στο εισόδημαRecognized text:
“Με   Σ ΙΑ ανννιι_ιιιιει#ι8ιαοι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ 3] ΜΑΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ ΟΟο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20269 - Τ|ΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
Π ς ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΦΕΡΝ0ΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΔ ΤΗΝ ΕΠΙΜΑΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
"  Σφοδρἡ αντιπαράθεση για τι5 ΟΗ5|ιΟιε πολιτικών
ι Αμεση απόσυρση τπ5 διαταξη5 ζητούν, τώρα, όλα τα κόμματα
Σε μείζον πολιτικο θέμα και πεδίο κυβέρνησης και των κομμάτων ε- εταιρείες. Ο κυρ. Μητσοτάκης και επερώτηση προς τον υπουργό
έντονης αντιπαράθεσης μεταξύτης ξεΜσσεται η διάταξηγιατιςοΜΜτε ζήτησε εξηγήσεις. ενώ κατατέθηκε Δικαιοσύνης › σελ. 25
Ενεργοποιείται από αύριο το πρώτο κύμα ασΦαλιστικὡν και Φορολογικών μέτρων
Τρεις «κοφτες» στο εισόδιιμα
ΠΑι>Ακι>Ατι-ιΣι-ι ΦΟΡΟΥ Ζ ΕΜΜεΣι-ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΑΣΦΑΛιετικΟ
Νεε5 ανατρΟπε5 σε Ανατιμπαει5 απΟ Αυξηση ειαφΟρωγ
| | ο 2 2
μιΟθΟυ5-αυγταξει5 ταν ΦΠΑ Με στα επικΟυρικΟ ταμειΟ
ΜιωΜ Ή“νξύνεΜΜΜΜή0 - _ | Αλλαγέςστααιικσυρικά
Ι Μ Μέ· ξίδηνοὑπερ μάρκετ ω | “ Μ” ΦΑ ΜΜΜ 
ο ΜΜΜ -ΚσιιαιιεαΜ ωιΜ0ΜευιΜ · ΜΜΜ Μ να ¦ ι . 
ζ ;·:“ · ιιιι:ι:ιιτ“ Μ"Ἡ“ώ“ :στα
- Μ Ν Ταμερνες.εστιατ6ρια καφετέριες /  οι θαυιιολογίζΜω
ΜΜΜ · ·· ια :ασιατιια αν? “Με 
Στα 500 ευρώ μεικτά ΕΚΑΣ «κόκκινα» δανεια ΑΔΜ|·|Ε τα βασικα «αγκαθια» ΜΣΙοΔοΞΜ
ΕΡ1ΧεΙρΠΡ0ΠΒΠ Εμπόδια στο παρα πέντε Μες
συμβαση «σπαει» οι τραπεζες
τον κατώτατο μισθό ΥΚ! αμ18υσΠ ως ως ἔ8ἔὶὶαΥή
ο Σ“|¦Φω"α μεταξύ εργοδότη Κω εργα- Ο Εντατιι<ες διαπραγματεύσεις μετα τις ενστάσεις
ζύβενων σε τ0“ρ¦°Τ¦Μ εΠ¦χεφηση που ήγειρε με επιστολή του ο εωα. Τσακαλώτος Ο 
Ρεσεψιονίστ, θυρωροί, σερβιτόροι, καμαριὲρες Σχέδ|0 "ο ελάΦρ“νση το" ελλη"κού χρέους Ο Οι Μἄτες ΜΝ έτσι·
και συνταρπτές της επικείρπσπς θα αμείβονται σε τρία στάδια κατέθεσε χθες και 0 Μ. Ρεγκλινγι( Μ ΜΜΜ Με"Μ
με καθαρό ποσό κατω από 500 ευρώ > σελ. 6 Μ στηναΜη› σελ. 9
Η παράτασπ των διαβουλεύ- ευρώ, η οποία τώρα θα μετασεων καθυστερεί την εκταμί- αρθεί στο δεύτερο 156μερο
σευσπ της δόσπς των 7,5 δισ. του Ιουνίου > σελ. 3. 6 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙκ0Τ"ΤΛ
Στοιχεία ΤτΕ για το 2015 Η Ελλάδα
κ 2 Ο ο
Νεα «βουτια» στις ΕΛΣΤ^Τ· γΦεση ΙΑΔ 56 λ·
δ Ι Ι η στη ιστα
τιμες γραφειων στο ε"τερΟ τρ'μηνο με 61 χώρες
ί ο ι-ι αρχικη Πρόβλεψη ήταν -1¦3%. ΔιψιιΦια ο Το Με Μα ἄι θέσω
  ποσοστα ιιτώσης σε εισαγωγές - εξαγωγές "ΜΜΜ β Μη ΜΜΜ
Ο Τα «λουκετα» στα εμπορικα ακινητα , , . , . . ΜωβΞ ”Κ"ζ°"°Ψ"
έΦ8ρ“ν“έρσι“Π0ΧώΜσιιΜΜ63% ΕΞ:3ααααι::ιτ Ξειιι:α°α2ρ:ι::ι παραθετω
και στα ενοίκια > σελ. 10 πιστροφή στην ανάπτυξη το αναλυτες> σελ. 6