Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
'-"' "“'|·›·"·7. ·'ίΉπ Ζ
· ο Λ; ¦.._~ -· " μ;
›__
Σω. 23
ΗΜΕΡΗΣ|ΑΣΤΟΜΗΜΑἩκΗ δ·
ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ €ΦΗΜ€Ρ|Μ
γαΤ 
'Με/Μ)
- ΔΡ. ΦνΛΛογ 2729 ο Τ·ΜΗ 1.3ο€
ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2016
 Χ | Γ]
7   ο 1
7_Λνεωῳοφη μετρηση γω το» Πω¦ῳΧυἐ ·οἔοῇἔη¦Μωω “ορο
()/Χ|ΌΨ/ΧΜ ΝΝ ΙΜΣ
.ψζ1 _,
ο Μπάγεβ·Ψ·
ν αφ “Μ“ωρ° ἐξ; ,
Μοπσ Με
ι' .› “ μ`·
· ν ·· Ι : -|`ἰέἰ;μ Αν
Λ., Ξ 2 ὴ'·7
κ -ι
δεν· >ιἰ
4 , . 4 “ν Π μὲ
·”; τὲ·-“5- 39%.. Η -·:--.' ' κ
 › 4 | ,88 οηόδοοη ο Καθηγητή5
την κυρ|οκη · 6,33 η Βοσ|κη
Προτοση
τι ΜΤΒ"
ἐ!ἔἔ 7 γ
Σελ 2
ἔΝΤΕΡΜΠ·... Αεκ-ΜΗ
ΜΕΤΑΓΡΑΦ·κΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ
κ"ΔΗΞΗ
Αρνε π' 'ο
τ Ξένοι  . μ  ·· 
τ. “ε;“
Ο Ό ν” ΔΝΞΣ
Με" 
ΑΠΟ ΜΠΕΡΓ Ύ < 
_. ο ΜΑΖονΑκον-κΑΡ·Πο, 
 ΡοΜΠΕΡτο-ΣΑΝΤοΣ 
'Με οι «ερυθρόῆευκο·» πορεί νο Βγουν
κερδισμένοι χωρί5 νο Βγό ουν ούτε ένο ευρώ
Πὡε ονοΒεωροὐν
, στον ΠΑΟΚ νε σκέψε·8
Έσω γω τον Πορτογόῇο Δ·σῆέγε· τον
αντι-Εσ·έν ο Ζ·ῆμπέρτο 
ΜΙ]
. έ, κ Ψ 4
.Υ ό  ή
Ι Ϊ Η ί