Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
< ΚΟΥΠΑ ΣΤΟ Σ|'||.
“2 ΠΠ ΙΒΝ ΜΜΜ. τον κοσμο Μην υστεοσφηυίο σος το· ντο τον νσουτοοίο συλλογο της τὡοσς!
ττντ ουνοσσ.σο Ετοτυοτ ντο τον "πουτσο" στο Π οτ “ερυθρόλευκοι νουσντο” του Στοστσ6σουλου!
30 ΜΑΙΟΥ
2016. ΓΑΥΡ0Σ
στςΔΕΥΤΕΡΑΣ
Εβδομαδιαίο
Εστω.
Δρ. Φύλλου
Τιμη του ε
882584: 7 7 7  7 ΞΞν¦ο83:
Τ  Δ η ΜΜΜ
ο' ῇ“'ἔζ)   ·  
Ξ8νΓ083Γ
ι “ο Η 2
Η Ι τ ~ ο 
ο ' Λκ
Παγκὁσμτο σοκ 
“93ττοἔῦΡΨ“
;Ζ 1  ωμὴΡῦὰαόης 
της Βικτορτσ τμσΧνετ
γτσ το ίχνη του Πουλίὁο.
7 "'-“Κσνἑνσ“τηλοφὡνηυσ μέχρι χθες το σου· σου τους στους!
~ ' Πλοκληοη η οτκογένετσ τον Πλυνστσκου του στονΜΜσν
Γ Χσσς στην ετττνοτνῳνίσ με  Ποίος. τους φίλους“ἶἶ
 τουΨ“γνωστωνστους   _
'     υτοτοτονκοττττ ΜΕ1οο.οοοτυττοτττκτοτχτονο
κι?) ΜΜ'ΜΜΡΜυ