Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_' οπΑωΜῖκπ
 »ΜΝ "|Λ "Η" | Η!
Τ: Λ ΜΜΜ  '
Μ ·
[ΗΤΤ- '~ 
ΗΠ9'χ'“ἑΗ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ '
ΚΑΛΗ ΕΠ|ΤγΧ|Α Α
¦·  ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ " ο
2] + | ΠΑΙΞΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ' ΝΝΝΚΕΤΗΕΑΒΗ | Κ|ΝΔΥΝΟΣ εΘιΣΜογ | ΜΒΑ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκΕ· Πο ΛΑΟ ΤΟΥ
ΠΩ ΜΡΑΣΠΝΗ
ΜΜΜ·ε·ιε-“.ω“·ο“Μ-ΥΜ·:ι.8“ ΤΗΣ Δε"εΡΑΣ ΜΝΗΜΗ· 'Η' η' ΜΝΗΜΗ'
ΣΤΗ" ΜΜΜ «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ΜΠΡΠΣΤΑ ΣΤΠΗ ΠΡΑΣ|ΗΠ
ΑΑΠ. ΚΑΠΕ' ΤΠ 2-2 ΣΤΠ ΠΑΠΑ
ΤΤ.3Πμ.μ. - ΣΤΗΒ |ωΤ·Ν$.!') ΠΑ' ΤΗΗ ΠΕΜΠΤΗ ΒΑ ΣΤΕΦΒΕ|
ΠΡΠΤΑΗΑΗΤΗΣ ΜΕΣΑ ΠΠ ΕΞΠΧ|ΗΠ
η;; 'Η;)
Η ΝΟ;
,·ἶ-£Ψ
Ι· ..|
._ μ Ξ
ή . 4
Γ* έ;
1 Ψ Ο
 Σὲ
β:“"·:ῖ".:' '
. .ἐκ ή
Τ. φ' η ω'
“ι 
3 ι 'Η : ' ·
- ΑΜΒ
ψ· χ
. _ _ Ι
μ Τ
' ¦ “ ·
, Π ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΠΗΤΠΣ
ΤΜ ΜΗΤΣΠΤ
ΜΜΜ ΣΠΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΠ" ΠΜ 8.'
ΜΜΤΑΗΑΤΣΠΤΗΤΠΗΑΜ
ΤΜΗΑΑΠΠ'ΕΠΣΠΤΗΤΠΗΑΡΜ|ΤΠ
ΜΜΜΜΜ 
ΠΕΤΠ "ΗΠΠΠΡΠ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΑ|... ΑΑΤΡΕ|ΑΣ
Ο ΠΠΠ'ΠΣ ΑΑΗΡΥΣΕ ΣΤΠ ΤΕΛΕΥΤΑ'Π ΤΠΤ ΜΑΤΣ ΣΤΗ ΑΕΠΦΠΡΠ
Σελ.
η Η Η·
Ο Ο . κ . 'έ
Η  ΜΜΜ   ΝΑΜΕΜΕ|ΣΕΝΕΜοΣτ0
ΔΝΤΡ·ψ...κογωΕπΜΜ ΜΒΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα