Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ " · Δ
. _,.
' Δ ' Δ ' 
Η· Δμ- .`.¦ '·· 7"
“Η '·"" ¦¦= “
"Η ' Ι
_ Δ Δ Δ
. Ἡ
- Δ Δ |· "ι
η Ι £ _
4Ύ ,
ΠΑΡΕΜΒΑ|ΝογΝ¦ κ. ΖΑΧΑΡ|ΑΔΗΣ
Γ.κγΡΤΣοΣ Λ. χΡ|ΣΤοΦοΡογ Π 7
Β. κΑΡΑΜΗΤΣΛΝΗΣ ζ · ζ
σελ. 3-9