Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ζητούν λύση Σημίτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.Ρ- ω
την Κυριακή
με το ΒΗΜΑ
|||ἐ ΚΝ "Ι ΧΙχΙ Η.
Μαι
και πληρω
ενημερωση
ι ...εεέαε“._  α!
τι γ" Ξ
- _ .
ϊ: “ ·
η Ι
γε · · ε
! ο Δ
το ΒΗΜΑ
Μ Δ. ΜΜΜ ί1957-2009) Δ'€ΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ω"°Μ
δ"ΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Ν. Μ
ΚΥΡΙΑΚ||Σ
θΕΑΤΡ|ΚΕΣ
ΠΑΡΑΠΑΣΕ|Σ
Δύο ο
εισιτηρια
στην τιμη
του ενοε
ΠΛΗΡΟΦΟΡ'ΕΣ
ΠΜΜΟΣ
ΣΕΛ|Μ 2
ΝΠ"
|ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑκΗΣ
Ειοε ιδρύαεωε 1922
Βρε 959 · Αριθ. 16455
ΜωΜγΜ
ιε· Με Σαμαρειιιὁοε. θεοδοσω ως
Ανατολή 08.05 - Δύση 20.40. Σωπνπ ιΩευταίο τέταρτο
Κεντρικά γραφείο: Μιχαλακοπούλου 80. Αθηνα 115 28
Ο 211 385.7000. Ειπαν ιανιτπε@αοίηει.ει
|πιειπει: ΜΜ/Μ.ιανίιηα@
© το ΒΗΜΑ
Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ.
Α| Μαίρη
ιΕντονε8 διεργασἰεε για την ανασυγκρότηση τηε Κεντροαριστερά8
Η· Ελλάδα
χανει τα
καλυτερα
μυαλο τη5
ερισσότεροι από 200.000
έλληνες επιστήμονες
έχουν ήδη φύγει στο εξωτερικό ενώ την ίδια στιγμή το
κράτος αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις αιτίες της «διαρροής
εγκεφάλων». ΣελιΔεΣ Μου
ΜΜΜ ΜΝ πηιΔειΑ
ΜτΙακαλορεα
α λα Αριστερά
θελουν
για το νεο
λύκειο
ΣΕΛ|ΔΑ Α33
εντκι>ονεἑιε δ
Η ευελιξία
στην αγορα
εργασἰα5
βαΖει φωτια
στη Γαλλία
ΣΕΛ|ΔΑ Α17
Λιμάνια,
τρένα,
του ίστε8 και
Ορ οδοξία
ΣΕΛΙΔΑΑ13
" “κ
. ΜιΜἶοΜ
Τι κρύβουν
οι 2.500 φάκελοι
που γλίτωσαν
την πυρά
να πολύτιμο αρχειακό υλικό που γλίτωσε από την
πυρά θα είναι προσιτό στις οι
ί κσγένειες προσώπων που είχαν ~
ι «φακελωθεί» αλλά και στους
ιστορικούς. Δεν πρόκειται να
αλλάξουν την Ιστορία, αλλά
μπορούν να μας βοηθήσουν
να καταλάβουμε νοστροπίες
στον ταραγμένο ελληνικό 20ό
αιώνα. ΣελιΔεΣ Α3σ31
αλα ντοεκΆι7ΜκΝλ ”
Η Αθηνα,
το διαΖύγιο
και η μοίρα
των Ωνάσηδων
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α18-19
ΣΕΛ'ΔΑΑ11
το ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΤΟΥ ΕυΗΟΟΚΟυΡ ΚΑ| ΤΟ ΜΑρτνριο ΤΗΣ ΣΤΑ"ΟΝΑΣ ΜΕ Τ'Σ ΔΟΣΕ'Σ
η Πὡ8 Σάιμτιλε, Τόμοεν και Λαγκαρντ μετεθεσαν
το παιχνίδι για το χρὲοε ερημην τη5 Ελλάδαε
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α3-8
- γΔ·.`ἔ_Τι;.ῖ:ξ. με ἴ ` ; 
Τα ηί-τεεη...
μυστικα
του
σκαθαριού
α λιλιπούτεια σκαθάρια Ξ
διαθέτουν εκπληκτικές ιδιότητες. Τρέχουν σαν λαγοί, γ
δροσίζονται χορεύοντας πά- ἔ
νω σε μια μπάλα και βρίσκουν
τον δρόμο τους ακόμη και τη ;
νύχτα με μπούσουλα τον Γαλα- ι
ξία. Είναι τα μόνο έντομα που :1
βλέπουν τρισδιάστατα χωρίς γ
να χρειάζονται ειδικά γυαλιά. Ξ
ΣΕΛιΔεΣ 4-5
Ζητούν λύση Σημίτη
 Ευρύς κύκλος προσωπικοτήτων καλεί τον πρώην πρωθυηουργό να αναλάβει
ενοποιητικἑς πρωτοβουλίες για την Παράταξη  Ο ρόλος Βενιζέλου και Στουρνάρα
...ΤΟΝ
ΠΡΩΤΟ
ΧΡΟΝΟ
ΧΑΙΡ0ΝΤΑΙ
Ϊ ηίου 7
ἔΜΤ_ΤΑΥΡοΥ Π·ἔΣ@ἐ
Ιστορία λεγε
ται ότι επαναλαμβάνεται συνήθως ως φάρσα.
Αλλοι υποστηρίζουν ότι συγκροτεί μια ατέλειωτη
σειρά εγκλημάτων
και επικαλούνται
ΣυνέχειαατηΜδαΜ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ