Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδότησ: Κωνσταντινοσ Μητσησ
29 Μαιου Με η Αρ.Φύῆῆου 964! Τιμη Ι εύρώ
ιδιοκτησια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
. -  Γ τ  Π0Γ|(ΡΟΜ ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ το ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ
φέρνουν οι κόφτεσ στισ αυντόξεισ
 Τι γινεται με το εφόπαξ, τισ επικουρικέσ, ασ κύριεσ, τα αναπηρικό επιδόματα και τα ΕΚΑΣ
.ΜΑ|!"!ΜΜ!" Η
τω. ιο
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ·-  αΒΙΚ»
Ε κῆωΒιστηκε Ρ ι ε ,
έα οὁ|έξ0ω Με |Ζθ για τ005 (00005 ταυριατεσ “Αντισταθειτε
Το ὁ. ΚΜ] τ. ο ο ΜΒΜ 0Όμιῆσσ Τουριστικών Επιχειρησεων Κ. Μητσπ, με θαθιό συναισθηση στο διχασμό ΚΟ'
'Ο τΟν“ξοἱΠ ο ωρ ο τησ υποχρέώαησ του να συμΒαῆει στην ενισχυση του τουρισμού, που ει- στο το ξ' κο μἱσ05»
γ ρ ναι η θαρια Βιομηχανια τησ πατριδασ μασ, αισθόνεται την αναγκη να επιΣεῆ.4
σημανει τη σοβαρότητα του Ζητηματοσ που έχει προκύψει με την καθυ- η Γραφει ο
ΝΕΑ ΔΗΜοκρΑἩΑ στέρηση τησ χορηγησησ ΒιΖασ σε Ρώσσυσ τουριστεσ που επιθυμούν να “ ` ΜΜΜ):
. . ταξιδέψουν στην Εῆῆαδα. ^οΒΕρΔοΣ
Αντεπιθεση με δυσει5 Κατα την επισκεψη του προέδρου του σμιῆου κ. Κ. Μήτση στη Μόσχα στισ 
 >~ Στην κοθΠμερΝὁ_ ι θ και ι 7/ 5/20] 6, κατέστη ααφέσ ότι χιῆιόδεσ πιθανσι Ρώσοι επισκέ- η ι'
 Ι πτεσ τησ χώρασ μασ περιμένουν από 7 έωσ και 20 ημέρεσ (αν διαμένουν
·“ ι Δ ο ἩΞἑΞἩἙ%ἶἔ εκτόσ τησ ρωσικησ πρωτεύουσασ) να τουσ χορηγηθει ΒιΖα. Η καθυστέ- Μ|Α0ΥΝ ΣΤ" Ε( ΒτΚ»
~ ρηση αυτό υποχρεώνει πσῆῆσύσ από αυτσύσ να προτιμησουν όπῆεσ ευ- .
Μ" ρωπαικέσ χώρεσ για τισ δια καπέσ τουσ (|σπανια, Πορταγαῆια, Κύπροσ “Υπαθη κευααν
κα). Γι' αυτό απευθύνσυμε έκκῆηση στα υπουργεια Εξωτερικών και τ ·
Λκ' Ν ΗΜ β Τουρισμού να επιταχύνουν τισ διαδικασιεσ~χσρηγηαησ ΒιΖασ σε Ρώασυσ τη χωρο μεχρ| το 2 ] 1 5»
Ο' χ|ῇ|οὁε5 χαμενο| τουριστεσ, ιδιωσ εκεινουσ που επιῇέγσυν την Εῆῆόδα την τεῆευταια στιγ- ΣΝΟ):
ω" νέο" Α μη. Αν συμβει αυτό, ειμαστε Βέβαια ότι η πατριδα μασ θα κατακῆυσθει ΚΕΔ'ΚΟΓ^ΟΥ.
ΑσιΕι>ηΜΑ
Η Εταιρικό Ευθύνη
"ΑΛΛ'Α
Ποιοι θα κῆηθούν να πῆπρώαουν
φόρο ακόμα και 4 φορέσ παραπανω
στα χρόνια τησ κρισησ
ΣυγκησνιΖεται από την
κοινωνικη εξέγερση
Μια
φέτσσ, ιδιώσ τουσ καπσκαιρινσύσ μηνεσ, από επισκέπτεσ από τη Ρωσια,
αυξόνσντασ σημαντικό τα έσοδα για την εῆῇηνικη οικονομια. Και για να
καταστει αυτό δυνατόν, σ'0μιῆοσ Κ. Μήτση δηῆώνει πρσσ τισ αρμόδιεσ
εῆῆηνικέσ αρχέσ τιιν πρόθεση του να χρηματοδοτησει με δικό του έξοδα
20 επιπῆέσν υπαῆῇηῆσυσ που θα αναῆαΒσυν να επιταχύνουν τισ διαδικασιεσ τησ ΒιΖασ κατα το προσεχέσ διαστημα.
Με Βαθύ συναισθημα ευθύνησ
'Ομιῆοσ Κ. Μητση
ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣ|Α ΜΕ ΑΓΑΠΗ
Ο πρόεδρασ Πούτιν ηρθε,
οι τουριστεσ ακόμα αργούν
ο Βουῆευτπσ Ευβοιασ
“Παπεύουμε
να αόῆόξουμε
τουσ συσχετισμούσ
στην Ευρώπη»
ΡΑΝιΑ
ΖΒ|ΓΚΟΥ,
εκπρόσωποσ Τυπου
ΣΥΡ|ΖΑ
Σεῆ.8