Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ
και ο ηροβλημαΤισμόε
Ή ειηώθηκε στη συναντηση
Ψηφί8η - εφόροσ
`'Τ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β.
Τ“ρΞ>›.1
έξι μικρούΞ Ἡ
ο «ΑνῖἰπΒἐ”
' ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ
Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝΗ
' ΑΥΑΑ|Α ΜΕ Φ|Α||(Η Ν||(Η
(4-1 ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ)
' ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: ΕΧΟΥΜΕ
ΕΜΠ|Σ|'ΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΗ
ΜΒ:ι-ιΤι-ιΜΑ ΤιΜι-ιι:
Πείσμα για ΒιηΜ και ισοφάριση ~
40,41 1 - ° · ` ' ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο
"7 η' ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Λ Ρ ΔΗΛΩΣΗΣ
_ μ Ι - Η Γ ' 4
' Οι εηαφέ= Του Λάσκαρη
και Το μηνυμα στον κόσμο
ΘΕΜΑ: ΓκΑΑΗΣ νε ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ
Αηό Το διαζύγιο στη... αγκαλιέ=
«ΝΑ ΒΡΕΘΕ| ΛΥΣΗ
ΕΠΕ|ΓΟΝΤΩΣ...»
ΑηοκαΜηεικόε Νίκοε
|'|αηαΒόηοσΜε σε· Μαι·ομο|ιε
95,5: «Εκει ανειληφΘεί
ιο ημόβλημα ο κύμιοε
|'|αηαΘανασακηε και ψάχνει
ιο καλὐεεμο για Την εηόμενη
μερα. Θελω να μεινω»
ιιιι Α
«ΚΑΘΑΡ|ΣΕ» _
Μ.: εΒι-ιΣε
- ΙΑΡκογΝ ΤΩΡΑ Αγο ιΣοι·ιΑΑιΕΣ .' 1 ' ι 7 . Γ|Α ΝΑ ΚΟΨΗ ΠΡΩΤΟΣ Το ΝΗΜΑ
1 .Σ;ι:ι-ιΝ~ΤιΡΩΤιΑ . γ 1 η
'7 7 1: Ι | μ; ·  Ά χ ξ ί_ῖ·ἱ`| ,· κ ,7 _.
·ΣγΑΑΑΑΗΤΗΡ1ο Πο1ΜΑΖογΝ “ Ϊ  1  › < ή _   -; .Α_
ο1οΠΑΔο1ΤογΗΡΑκΑΗ · _ Ψ· _ π κ 1 1 - “ .1
·ΤΡΕ1ΣΠΡοΤΑΣΕιΣΕΞΕΤΑΖΕ1 1 ` π  ' ..ο η 1 ,
Με' ο «κΑΝΑΔοΣ»
' ΤΕΛΕΣ|ΓΡΑΦΟ ΑΠΟ Μ|ΛΕΡ
ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ| ΣΗΜΕΡΑ
ιιΡΕΜογΜΕ _
ΜΕχΡι ΝΑ' , _
ΤΕΑΕιΩΣογΜΕ
: Τι-ι ΑογΑΕιΑ
ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΕΑ|ΚΟΥ
ΤΟ Μ|ΑΑΝΟ
Δ οΑ ΑΛΛΑΖΑ
ΤΑ 101 ΤκοΑ Με
.Λ _ ΕΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ . η Λ ε _
· Το ΓΠΘ11ΟρΟ115 955 Πληρώνε1 .
  , 09.15
ο ΜΕΤΑΑγΤεΡο: ΑιΑΤηΝι:Μο: 10% ΜΒ λΟγΠβωμΟΟΞ [Με 1 11 5
ΤΟΥ ΡΑΔ|ΟΦΩΝΟΥ ΕΠ|ΣΤΡΕΦΕ|
ΑκοΜΑ ΥΤεΡοει Ξ
' 7 ›°θἐ“ω , ¦
 - ?Τε 3φ9ρε5Μω » 19-15
ΜΑεῇ%ἩΕ¦ΠῇΜ@% Δεω1εα1 με ΠορσΟκεωη1Μ ·