Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χρυσός χ0ρΠ μᾶς
Ζ] + παίξτε υπευθυνσ¦ αρμόδιος ρυθμιστής 0|(Οί
ΣΤΟ ΚΥΑ|ΚΕ|Ο
ΤΟΥ «ΠΑΑΕ» ΑΠ0
1.000 0ΠΑΔ0ΥΣ
κΑ| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΟΝ
Η χΩΡ|Σ κοΣΜο ΚΑ| ΤΟΥΣ Τ|Μ9ΡΗΜΕΝογΣ Απο ΤΗΝ Δβ7ἰἔἶΗΤἙ2ἔΣ
ΑΘΑΗΤ|κΗ Δ|κΑ|οΣγΝΗ ογΑ|Τ - ογοΤΕΡΣ 0' κΤΤΡ|Νο| ~ · η έ 7 · «
ΑπΑΝΤΗΣΑΝ Με Μ|Α ΗΕΡΗΦΑΝΗ Ν|κΗ ΣΤΗΝ ΑΔ|κΤΑ _ Η' Σελ47 [ Τ0 ΘΕΑΤΡΟ Σκ|ΩΝ»
Ο ΕΡΑΣ|'|'ΕΧΝ|·|Σ
ΕΧΕ' ΣΧΕΔ|Ο Έ"
Η Η ΣΕ|ΡΑ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ί "ΗΕκΜε¦
Τογ Α.Σ κΑ| ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Η.ο.
' ΤΕΑΕΥΤΑ|Ο Φ|Α||(Ο ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΚΑΒΑΛΑ (17:ΟΟ) ω Σελ 12,13
ΑΒΕΒΑ|ΟΤΗΤΑ
·κΑ|ΜΑΣγΣΗΕ|ΡΩΣΗΣΣΤΗχΘΕΣ|ΝΗ ·` “Η 4 ' _ Ά _ Ο' ' η  
Ι' Ξ .Η # ι 4 4 Δ; `
ΑΠ0ΧΑ|ΡΕΤ|ΣΤΗΡ|Α ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΜ ,- ,ι 4
κΦΤΑΕ| 
ΑΠΟΝΤ0Σ ΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑκΗ ' |*> ›
ῦ ' · · ' Ν"ΠΡΩῖ|Α .
· ·“·: «Η Η ` “Η “ η μ;;; . Σ· Ρ Η - -¦ _ _ Μ_° //ῖ ζ 
· ΦΗΜΗ ΝΑ κΡΑΤΗΣογΜΕ οΡΘιΑ ΤΗΝ _ γ Τ - ω Ι / ά κι Ο
οΜΑΔΑ»ειΗΕΣΤογΣ ΗΑικΤΕΣο«ΗΑΠ» Ι β χ Μ / Τ · | Μ_ χ 2 /. __ η ¦ Π
Η ΑΑΖΑΡ(ΜΕΤΗοΡου5 95.5» κ! /“_κ 
«ΑΗΑΗΡΩΤοΣ 7,5 ΜΗΝΕΣ» Τ. Ψ Μ 84/ ΚΤ`#/Χξῆ// Ί ὶ 'ϊ ΙΧ ' 5 · = Ρ
Ι ` Λ >
Ι Η Η Αν Ἐπὶ” Ψ
· · ·`· κι ^
ί- ` κά
β `· Ι »ΗΝ ”
μ “Λκ κ Υ Τ ,
_.εΤνα· κοντ
/ Ϊ Ο _
Πήρε το ντέρμπι Π
ο Α.ο. Καρ8ί ¦ἔ"'"] ή. Τ
ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ
2 _7 3 ' 7 .  .λ Δ ΤΟΥΜΠΑ
Τ " Τ / Ο ε 7  ' Π Ε .Ί 1 .Ο Δ( κ Η ~ Μὺ|ν·)@ '
 Ι' Τ ~ ·κΑεΗΑοκ
ρ Ο ΑΜΗΝ 
8 _ΣΤΗΓ,ο^ὴ _ __- Μ' ξ Ο _ 1555 7 κ· _ “Ο ΤΣΕ ~ ΟΤΑΝ κ Ο
Φ ΗΤ:=ΗΜΗΗ:Μ ΜΑΤ@Σ ΤΩΝ @ΤΝ@Ν@ΝΜ ΤΑ ΑΜΠ 
Ν  ή Ο ΤΟ ωθτΓΟβΟΠ5 955 Πληρώνε' 09:15
ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Τ  ὅ? ἘΟω5 λΟγΟΟ|ΠΟμΟΟ5 ΟΕΕ 1 
ΤΟΥ ΡΜ|ΟΦΩΝΟΥ Ε"|ῖ|'ΡΕΦΕ| ΞΞ Θ
Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο ΚΑ| |Δ|Ω'|'|ΚΟ ΤΟΜΕΑ  Ξ 1 1 5