Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 . Ε«ΕΣΒΗΣΕ»
Η ΦΩΤ|^
~ Ετ _Ιἶ Ρ _ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ
ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ Κ·ΤΡΙΝΩΝ>
2 ΙΕ _ · ., ω η. .__Εξη Α"° Το «ΠΜΕ»
Ο ΕΦΟΡΟΣ Ε|'|||(Ο|ΝΩΝΗΣΕ ΜΕ η ` “ ι “ ' ' . Ί' ί' , Η η : » - ' Η" Η Σελ 38,39
ΤΟΝ ΑΑ|(Η ΚΑΕΩ|'|Α ΚΑ| ΤΟΝ Ε|'|Ε|ΣΕ Λ › ' Ο '> . , ' Ι Υ '
ΝΑ ΑΝΑ|(ΑΑΕΣΕ| ΤΗΝ |'|ΑΡΑ|ΤΗΣΗ ΤΟΥ Μ
· «ΗΡΟΧΩΡΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟ "ΡΜ-ΓΗΣ:
ΜΕΤΙΤΟΡΟΙ_Ι5 95,5 Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΝΑ ΤΑ
· ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΣΟΥΜΕ
χ κ Η Σελ 14,15 ΟΙ ΗΟΔΟΣΦΑΙΗΣΤΕΣ ΤΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ οΜ
ΑΝΤΕΛΙΝΟ
ΕΙΕῖΡΙΝΙΑ
ΣΤΗ ώ
ΕΝΤΑΣΗ
. ο ΣΙΓΟΥΡΑ Μ ΗΟΕΑΑ
Ξ ο Μ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΜΒ
 ΝΕ%Ξ|Δ| ΜΙΧΕΛ ΕΤΗ" ΕΥΡΩΠΗ
"Ο||ΒΑ| Ν ΕΡΧΕΤΑ| ΠΑ ΠΑΝ|ΩΝ|Ο ΚΑΕ. ΠΟΥΤ|Ν
ΤΕΛΟΣ-ΙΣΕΖΟΝ ΚΔ' ΠΑ ΤΟΝ ΜΥΣΤΑκΙΔΙ-Ι
ωΜΣ“.Μ
Η 7 ·
.ΔΗ ΠΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟ›ἴΟΑΣΕΝ
| ἐΙὅβ ¦ΙΤΑΙΡΝΕΙ Ο.ΖΑ'Ι'ΡΟ
Ο ΚΑΣΕΑΑΚΗΣ
Σελ 3-9,48
.Α.Ο¦
Π να;
ΠΡΟΣ ΙΤΑΡΑΜΟΝΗ
ΟΕΑΕ| ΠΑΟΚ "ΜΕΝ"
«"Ν"""ΡΩΝ» 9 κ· ΓΕΩΡΓ'Μ"Σ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΟ. Το ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤ|Σ ΣΕΡΡΕΣ
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΕΤΙΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΗΣΕΩΝ
ΗΡΑΚΛΗ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛ|Α κ|ΝΗΤΟ|-|Ο|
ΓΚΑΡ' ΑΛΕΝ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ Δ Η 12,33 Ι ' Ϊ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ, ΛΟΡΑΝ ΝΤΕΣΟ, Ι
Γ|Α ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ
` ν 'ΤΑ γ
' ΕΠ' 2,5 ΩΡΕΣ ΤΑ Ε||-|ΑΝ
ΘΕΟΔΟΡ|ΔΗΣ · ΣΤΟΛΤ|ΔΗΣ
' ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ Ο Γ|ΩΡΓΟΣ Δ|ΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
' Μ|ΛΗΣΕ ΜΕ ΤΕΠ|ΤΣ Ο ΜΠΑΝΕ
ΜΠΑΡΑΖ Γ|Α ΤΗ Γ, ΕΟΝ||(|·|
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 17.ΟΟ
' ΜΑΚΕΔΟΝ|ΚΟΣ - κΑΡΔ|Α
Μ Σελ 40
ΗΒΟ χΡΟΝΙΑ
 ' ΓΙΕΤΙ=ΟΥΣΑ - ΠΑΡΑ^|ΜΝ| » _ η· Έ “Η Ϊ Ι
ΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡ"ογ ' ΦΟΒΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Μ  Ι
ο `/ ,ΣΣ ΤΟ ΠΊθΠΟ©ΟΙΙ5 955 ΠληρώνεΙ _ · 
ΗΟι·ΟρΟΙ·ε“ “ =  Σ, λ , 091 5 Η* ι·Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ _ > Ο π›ἑ;ὅ.,“ ἶΟω5 ΟγΠ©'ΠΟμΟω5 [Με 1 1-15 
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΕΙΤΙΣΤΕΕΦΕΙ Μ “ὅΖ2;εἔ“ 3 φορέ5 ΣΟ ΙΔἑΟΟ, ' 
ΑΚΟΜΑ ΥΤΕΡΟΣΙ ἑ Β %ῖ;ἑΜῳωἑ@έ Μπα] με ηΟΟΟΟκΜΜ 19:15 Ν ΦΗΜΕΣ ΟΤΙ Ο «ΚΑΝΑΔΟΣ» ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗ