Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"θέλουμε λίγα ρ . ο Γ'ωργῦς
¦ ¦ Αμβρασιοιι
απο τους πολλους @Τ τ. σχ0Μζε|
και όχι πολλα 
 από τους λίγους"   κι ο
πι·.ΦΤπποΤ 3532 - ΕΤΟΣ 13ο ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Μπίστι 2018 ΤΙΜΗ ορο Τππ: 24410 80888
Μετα από απραξία σχεδόν ειπα μήνών λόνώ κυβερνήτικής αδ ρανειας¦ με συνέπεια σήμαντικές απώλειες στήν καταπολέμήσή τής φοροδιαφυγής¦ επαναδραστήριοποιείται
σώμα φορολογικών ελέγχων αλλά πλέον με αλλο όνομα
Έτσι¦ από τήν προσεχή εβδομαδα¦ αρχίζει τήν λειτουργία
τής ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΣΦΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣ0ΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) με εγκατάστασή στα νρα<ρεία όπου
στεναζεται και ή Β' ΔΟΥ Λαρισας
Οι ελεγκτές τής Μ θα έχουν τή δυνατότήτα να τρορουν ειδική στολή ή διακριτικα¦ αναλονα με τις συνθήκες
τής αποστολής τους
Σελ. 5
 Κοινωνία Κοινωνία
 Εκπαιδευτική πππμμόρες
- Επίσκεψ" στα Φάρσαλα
Του ΣΔΕ Καρδίτσας σε Αγροτικές εκτάσεις καλυ
| , <ρθήκαν με νερό
Μουζακι και Μαυρομματι Σελ. 19
Σελ. Η
μικρά ζωάκια ψάρια
ζωοτροφές ενυδρεία
Στό καταστημα μας επίσης θα βρείτε ακιόαρόκια,
χαματερόκια, κόανελόκια όλα τα είδη, χελωνόκια,
και επιπλέον ντόπια πρό'ι'όντα από τα αγρόκτημα
μας, όπως πουλερικό, ιραρόματα, παπόκια, αυγό
και αγνό μέλι*
σεις "Η Ευρώπή στήν περιοχή μου"
από τήν Περιφέρεια θεσσαλίας
*Όλα τα παραπανω κατόπιν παραγγελίας αμεσα έως σε μια ημέρα.
Παραδοση και και' οίκον...
Με μεναλή συμμετοχή οι εκδήλώ- ¦
Ε . < ὶ |εζεκιήλ8(πλησίοιιί88ίίοοα Εστία) κιν. θ9807082ίΒ(ιιιλ8Γ8αμ)