Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
για θρύλο κι -<
ο Φιγιτειρας! 
Τελειωμένη θεωρούν _ __ .Σ
τα μετακίνηση του Η “τη ὁ“66χαρ _
οι Ισπανοί! Σελ9 ο ΜΜΜ, ο¦,κέ¦Μ ΜΜΜ ωω.ΜΜωΜ ε ηΞαωΜΝΜ “Μ 7
1.) Το
σε Άρειο Πάγο
και Υπουργεία!
Δεν ξεχνά τα έκτροπα
του τελικού ο ολυμπιακός!
ωστιωα@·ωωω Π9ῖό το
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2016 λαθος
11 Ηακα-ε'
ΔΡ. ΦΥΛ. 5443
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
η” Π ” αν
η" μην ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤοΝ “ιι·· Ο φ 6/ λ λ Δ τ¦=]ὅκού"α
πεσοιιμε τ · _ ,
ΜΝ “ και πηγαν
στην ίδια "αρ 'α
~ἑωΜΜΜ
ο τιιΝ πεΜιιΤι-ι θα ΜαονΜΕ “ἶῦ Υ 7 ι του θραλοα
7 ΑκοΜΑ ατο Σνι·κεΝτι>οΜεΝοΙ ·¦ - 32
/  .Ἐ
κ ο! γ.: Ετοιμάζοι·ν ΒΡΕΙ!! για τη διαιτησία στο ΣΕΦ
 Δ · Χ ι Ν “
 =    ,.. / Τ  γ
  Το Υ τ “Με Η “
Κακοπαιγιιένο ΜΜΜ 9ν°!'ενπ°'
· η ” Ε το πρασινο έργο. νε" “ΜΜΜ Μό Το!!
, _ Ι με ατόλαντοιις Γιαννακοποιιλο. αυτή
= “ ο 7 ο ο ο ο ηθοποιούς! τη Φορά στην ΚΕΔ
ο ο Στην αρχή μίλησαν ·Επιτίθενταιοτον
για ΜΜΜ. μετά Υπ! Σομεωνίδη επειδη...
Η" ωἑ'εἔ°Χ" π!" τόλμησε να πει ότι δεν
τω” τ 'κ ἴ"'.τω°"· είδε βηματα στο τρίποντο
τα αναιροαν ολα. του ΜΜΜ" Σελ”
ο· “Μα  οοιῖιτι ιι Μποτσια  ἶιἶἔἔἔ:ε οι 
ι., Τα απο ΚΑΙ ποιοι . η
ῖον θεωρούν ως τον επικρατέστερο για η 'ο  ελλ"ν'κη °μ"δ"»
την τεχνική ηγεσία των «δρἀκων» “ :ελα-7 7 ο ο  · Ξεκαθαρη σταση από τον αρχηγό!
παρέσυραν
σε λαθη τον
Β Τ Δημήτρη!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα