Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
.η ,Αντάνας
η ; Δ  ._
ΜΜΜ;;
ΤΡ|ΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 20|ό
ΕΤΟΣ 291 Ξ ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7|68 ·Τ|ΜΗ |€
Διαδημοτικό κέντρο
για αδέσποτα ζώα
ΣΕΛ|ΔΛ5
0 τοπικός Τυπος
σήμερα και χθες
ΣΕΛ|Μό
“θετικό το σχέδιο
για την Π.Φ.Υ"
ΣΕΛ|Μ 7
Η Αστυνομία πιο
κοντό στον πολίτη
Ήρθαν οι Κινητές
Αστυνομικές Μονάδες
ΣΕΛ|ΔΛ 3
Τραγικός θάνατος
37χρονου στην Ελεκίστρα
Έρχονται τρία '
προνρέμμ“τ“
του ΕΣΠΑ μια
ανασυγκρότηση
παραμωμικού
τομέα
Αναμένεται να
προκηρυχθούν
το φθινόπωρο με
προϋπολογισμό
Ι 70 εκατ. ευρω
Τρίαπρογράμματατου ΕΣΠΑπρούπολοε
γισμού 170 εκατ. ευρώ, ειδικά σχεδια
σμένα για την ενίσχυση της μεταποίηε
σης καιτην ανασυγκρότηση του παραγωε
γικού τομέα εγκρίθηκαν, ύστερα από
πρόταση της υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιας για
τη Βιομηχανία Θεοδώρας Τζάκρη και
αναμένεται να προκηρυχθούντο φθινόε
Χ  Κι
εΞΐἱ Γ"
πωρο. Πρόκειται για τα προγράμματα
«Σύγχρονη Μεταποίηση» που απευθύε
νεται σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση μιὰ
κρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρησεις,
«Ενίσχυσητης ΠεριΒαΜοντικάς Βιομηε
χανίας» που αποσκοπεί στη δημιουργία
περιΒαΜοντικών επιχειρηματικών δραε
στηριστότων και υλοποιείται γιαπρώτη
φορά και «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών
Πάρκων Τοπικής ΕμΒέλειας γιατην Με
ταπσίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», που
αφοράτη δημιουργία οργανωμένων υποε
δοχέων για επιχειρηματικές δραστηριόε
τητες μεταποίησης. Δηλαδη επενδύσεις
του κράτους σε συνεργασία με τον
ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία Βιοε
μηχανικών Περιοχών, Επιχειρηματικών
Πάρκων και υποδομών Εο8ί:ιίε5.
“Έφυγε” ο Βλάσσης
Βελλόπουλος
Υπέκυψε στην
επάρατο προχθές
το πρωῇ μετά
από αγώνα που
¦ . . έδωσε επί τ ιετία
Εχασε τη ζωη του οταν ρ
τραυματίστηκε από μάρμαρο
στο νεκροταφείο
ΣΕΛ|ΔΛ 9 ΣΕΛ|ΔΛ 4
Π ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ
. | |
Βρείτε μας στο Ρεςεοοοκ ως: «Νυχτσ «θα  
Γεγονότα Αχαϊας Ι |
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΤΕΤ0Ν0ΤΛ  Εθν|Κη»  »
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
ΣΕΛ. || ΣΕΛ. |3
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΣΣΑΙΩΝ
Καθόρισαν
την παραλία
ΣΕΛ|ΔΛ 5