Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ημέρες σκότους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θ. Λαμααροιιοιιλο8: (τ Νεοφιλελεαθερισαο8 και διαπλοκιι έφεραν την ιιαρακιια
1189 ων0ντ98 η ω· · ν μ ΜΜΜιΜ ηπιι2ιΜιιογ2Μ ιι.οιΛ.15Μ .
καθε αυγη! ο ο - Η αβ0ἡθπΓη Ελλάδα ψυχοο· _
σαγεί σε δομές Υγείας που ὁιαλὐ0πωστιςιΜιΜπ5 ιω- 7 _
ΜΜΜΜ.9
τον Ψ· 
Ρ Ί " Μ""'Μ°|Μ 110 στο εδώλιο για
τι· Μιιιαιιαι ΗΜ? Η: Ψ?? ι
'00 Η . εωισ ΚΩ' Κ Π' '0Μ Μαι τηλεοπτικού ἔθμου. ιζ
Συγγρο8. Κατσέλη η...
στο «ΚατοΧικο Ταμείο»
Η φημολογία για τους υποψηφίους για τη θέση
του διευθύνοντος συμβούλου. 3
Φωτο σε βασικο εἱδη διατροφη8, καύσιμα ρουχα, Παπουτσια, διοδια, εισιτηριαΙ ταξι
ΗΜΕΡΕΣ “
. Αποστ“θεΡ0Ποιεἰτοι ·ἑ  
0Σ1]Μσ£βΠθΙά Ι 
καταθλιΨηηκοινωῇ“ - ο ι Ζ για] ,
Δηρἰβεια-οδοσιρωιηρα8 απο ΙΜ Ιουνίου
ρ '  -· "Σ ¦ ι · “ Ι ν· Ενω μεσω μισθο8 Μ
Ϊ ἑ=Μ°Μ¦Μἑ ο' ετησἰω8 θα εξανεμιστεἰ ουσ ἶ|7 δα ΟΙ “πλΠΡ3ἔἔ ΕΧ008 @8
ϊ. .ι . ο ¦ ., ο `τ .ι τουσ έμμεσου8 φορσυ8 "γ“ρ'“ῳω Μ Κ“θΠσῖ8ΡΠσἔΙ8
η Ακροδεεια
Σημερα ἰσω8 ΕυτοετοιιΡ για ων Α"σΪΡ'“!
(ἡ ΜΜΟ) ΠΠὁ ΠΙ δὁσΠ ἔἩἔἔἄἩΜΨἑΜ
την Αστυνομἰα (11 δισ. Β ;) και
η «Επιχεἱρηση του.. δρομο ΤἔἔἔΐἐἑἔΨ
Ειδομὲνη» για το Χρἑσο ΓΜΜἀνΜώ
χἔήδιμοιρἰεἔδΜΑἑΣι απο την ρ<ἔι;5μερα εκτοἑΜονισα- οι θὐνΠῖ01 ασθενών
να ΙΟ σΧ 'Ο ΜΙΚ. '7 ΚΟΠ ΠΠ ταου Η Ο (ΠΙ. Β
Τι καταγγέλλει ο τομεαρχης
Υγείας της Ν.Δ. ω
. ι ι ι ι
ΑοιεισκισὶΜερκελ-ΤσιΠρσ ΠΙΝ! ”34
μετα ιηνἐψιιφιγση ιωνισηει- __7 Ι, Ι | ν | ι Δ 'ο
νωιικων.μεΞοων. Τι.ουζηιιι- ¦ δ Ρ·# '
σε ο ΠρωΘοΠουογος με ιον λε . Π 0"ι ΜΜΜ ·· · ΜΒΜ ' ° °
Ερντογσν ' Η Η 4 Η
ιο ιι -Ξι·Μυ· · ι. 489
ΠΡΟ Πανω στιο το Αααα
Πιο Εογρ ΜΙΓ αορκιΖοντοι»
οτι ειδαν Τούρκοι Πιλοτοι
Κὁλασιι λογω ελλεἰΨ8ων προσωπικου στο Ψυχιατρικο Τμημα του Σισμανογλειοιι