Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Ναός του σατανά το σπίτι κορυφαίου πολιτικού"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε η Ελ( ΘΕΡΗ  ο:  Κ  Ϊ
24 ΜΛ'ίογ  ἡ Σ  
 ώώυεΜεε
Με Με ©Μ©
_“°5") 39" ΜΜΜ] Σῖ©Μἔ
τ|ΜΗ τ ΕΥΡΩ 
Δ ΣΕΛ|ΔΕΣ 24-25
“ΣΤΟ Μο οΡοΣ ο   
Τηνίων 
Τ0ΥΘΕ0ΥΕΝΛΝΤ|Λ
ΣΤΗΝοΡΔΗΤΩΝ "
Δ|ΛΒ0ΛΩΝΤΗΣΕ.Ε.“
Μαρτυρία - σοκ: Στη μασονικη γιαφκα συμμετέχουν ενας Πρώην ανώτατος
δικαστικός λειτουργός,τρεις Πρώην Υπουργοί των κυβερνήσεων της Νεας
Δη μοκρατίας και δυο γνωστοί μεγαλοεπιχειρη ματίες