Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι ΚΕΘΙ] μερα·
ή ΜΠΞητ·κἡ Εφημερίὁο
της Κρότος
ΤΙΜΗ Ο¦6Ο Ε.
' _ Η
. ->  ζ "
01 φωτογραφίες) 01 1ὁἙΟρίεΦ κα1 το Ονόματα _ '
639 εκτελἔΩθέἩων Μό τους ΝυΖί στο Μου   χ '
 .Μόλε; ο
:01 εΚὁΠλὡ9εΙἐ '
Δ1οόστε τικό ο... Κ.Μ"π||ίΙΜ:
· Αυτός είνα ο 56Χρονος
Που εξουστουσε
στο θόλοσσο γ1ο ΑμΕΑ
· 5 κρουοΖ1ερόΠλο1ο
· Ο Α.Ο. ΚΥΔΩΝ
κοτοστΠμοτόρΧες στο Χον1ό
· Στον Ελλάδα ο Πουτ1ν 27 & 28 Μαϊου
· Ἐσοδο 4,6 ως. φέρνουν σε 14 δόμους
το Περ1φερε1οκό οεροδρόμ1ο
· Ανο1Χτό συΖότΠστ1 γ1ο το Προσφυγ1κό
· Συσκευό ουτόνομΠς Πρόσβοστ1ς
ος εΠόμενες 3 Πμέρες στο Σούδα
γ1ο το 68ο Βεν12έλε1ο Στίβου
ΜΗ Μιτου
ΜΒ ΜΜΜΜΜ
& τους ΜΜΜ
 . . . . . . . . . . . .  σελ-3
ως Σπυρο":
"Β" ΜΜΜΜυ"
σελ-6 ................... .. σελ-2
ΜΜΜ Μου
σου τυΜυΜΜ
στο Κυρ
σελ-15 ..................... .. σελ-6
μ- | |
το Που:
του ο που
σου Μολονότι"
των ΜΜΜ
σελ.2
σελ.8,9,12.13
Προσφορές όλο το χρόνο γιο
τους δικούς μας
ΤΣ||'|0ΥΡΑ
Ν ω η ή
ΕλλΠνικἡ
το κιλό
Πορτοκόλι,
5ΡΜτΕ φιόλη - 3 ο %
500Μ Δοδο
ωρα τΠοτκΘτ5
ανθρώπους
ΝΤ9ΜΑΤΕΣ _ 3 ο 7 *
Κρητης ο
το κιλό λ
ΜΑΝΗ *
¦ - ο
' Πο τους κατόχους της ' - ' Ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα