Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Ο Γιώργος
δ· Αμβρσσίσυ
 σχολιόζει
"θέλουμε λίγα
από τους πολλους
και όχι πολλά
 ΙΙ Αλήθεια
ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ θΕΣΣΑΛ|ΑΣ
 από τους λίγους" Ο πι ο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3531 - ΕΤΟΣ 13ο ΤΡΙΤΗ 24 ΜΟΥ 2010 ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
' ' '
ΜΜΜ" φόρους _ φωτια
Ο Αλλάζει από τπν 1π Ιουνίου ο χάρτπς τπς κατανάλωσπς¦ αφου το μείνμα που αποφάσισε να επιβάλει ιι
κυβερνπσπ φερνει αυξήσεις στα περισσότερα αγαθά
και υππρεσίες
Ο Σχεδόν όλα θα ακριβυνουν και θα συνεχίζουν να
ακριβαίνουν εως τον Ιανουάριο του 2018¦ προκαλώντας
«εμφράνματα» στους καταναλωτες¦ οι οποίοι θα δουν τα
εισοδήματά τους να εξαφανίζονται
Ο ΕΣΕΕ: Ο εφιάλτπς του ΦΠΛ συνεχίζεται. Πόσο θα
επιβαρυνθεί ο κάθε κλάδος
Ο Σοκ στπν κυβερνπσπ παρά τπν «αντικατάστασπ» τπς
Κ. Ιζατριβάνου Ο Σελ 4_5_θ
μεζέ:
Κοινωνία
Ο 140.000 στρέμματα
καλλιε ειών υθίστπκαν
Ο Η κιιδεία του θα νίνει ρΪ , β ,
τι" ΤΕΜ" στις 5 ΜΙ- σων στο νερο μετα τπν εντονπ
Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας βΡ°χ°ΠωσΠ Ο Σελ- 10-24
Παπαντὡνης
πτηνά αξεσουάρ
μικρά ζωάκια ψάρια
ζωοτροφές ενυδρεία
Η Καρδίτσα τίμ"σε σε εκ_ Ξ Στο καταστημα μας επίσης θα βρείτε σκισυρόκια,
- - χαμστερόκια, κουνελακια όλα τα είδη, χελωνακια,
¦6"ῇωσ" τ9"ς συγγρ°Ψε|ς και επιπλεον ντόπια πρσ'ι'όντα από τσ αγρόκτημα
¦τιις τοπικιις της ιστοριας...
μας, όπως πουλερικό, ιρυρόματα, παπόκια, αυγό
Ξ Ο Πρόκειται νια τους καταξιωμένους και αγνό μ θα*
¦ερευνπτες και συννραφεις¦ κ.κ.: Ι Ι ·
¦Λναννωστόπουλο Βασίλπ¦ Βονιατζιἱ η»! ολο με Τη ",ψηλ0ΤερεΕ Προδ|°Υρ°φες α
¦ Φώτα ΓριβέΜα Λάμπρο' Καρα_ α τα παραπανω κατοπιν παραγγε ιας αμεσα εως σε μια ημερα.
ιφυλλπ Νίκο¦ Κατοίκο Νίκο¦ Μανό- Παραδοση και κατ ΜΚΟ”...
¦πουλο Βασίλπ¦ Μπαζιάνα Νίκο και
¦ Σπανό Κώστα ο κι. ιι - ιο |εζεκιηλ 8 (πλησίον Με! ίσου Εστία) κιν. 69807082ίΒ (ιιιίιαί'8 αρ)