Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ η η,... Τ   ΜΜΜ η . 7 
τ · τ . “ξ ὲὲ __ _ ' .ω . ' η
:  ο ε . ως... . ο ο ο.
Η ὰ.. Ύ .. * Μ' . _ ΜΑ _ ι !|| έκ! _ _ η Μ › .- Ρ .7
Μ “Η “ ¦ ` Μ · η Ό ή 7 Ρ Η Μὴ ··“ ^ Μ· ουσ· ~ν“ν“ν~··“ν Ψ ἔ < - τ 
π Η @πωσ
ι5 Ϊ ΟλυμΠτττκὁς εἰνΠ1
η ωκογἑνΠέ1 μου”. ὁἡλωοΣ
ο μυθ1κὁς Πρίντεζης
ν η . ...9
. Ϊ ή 4 > λ
μ Μ |,>:°ΓΞ:ἴ Μ 
_ ΜΚ) -:/ῇΜ'ΑΗ, .
 | Ξ τ Έ ¦ Ρ ο ἴ___
' = Α? Ό να: ν . . η,
Η .κτ τα; _.`ζ β
= Η ·; .
ο- αν (Η... `
"'||"'""""'|'|"'|'
Δ ὁ β
·· Πληρωμένη απαντηση της ΜΕ · “καντε ένοταοη _ ὰ
έ κατ ντα τις ιυτοφααετς του Μανου” · 27 Βολές “
οι “ έναντι Β. αναποδα αουτ.ωυος ευτελταυος των
 κανονικουὡν υπέρ του ΠΜ · Η' ΟΜΩΣ. ΜΜΕ... .
“ - .
',·Π5ζ - 
τ . -_ .η ν..! ΗΡ*
Με “ατομτκή Βόμβα” του εφιαλτη τους.οθρυλος αλωαε το ΟΑΚΑ. Β, ~ .-. 
έκανε το Η και φουλαρετ ντα την κούπα · Συγκλοντοττκοἰ παλι ω” γ ἐ Πρτντεζης κατ Λοτζεοκτ · ΣΦ||Ρ0Π0ΥΜΣ: Δεν θα αηγατνε  ζ;
στο τελευταίο αουτ αν η οταττηοἱα ήταν αυτή που έπρεπε"
7 7 77 7 . τ Ω η · > .. _ Π Ϊ 3
· . · .> .ο . ο: .ω > ν ο ο.
:Π .ζ υ ο κ .Δ , ω.~ Ω - - . Η: `_ Π
“ΜποΜωΜΜΜκοΜ ο . 8 ο τα - έ ~   ν· .τ Ι
. _ . “ - τ :_~ ο -- ~¦Μσπ ξ κατ Μ: _ . Ψ. η...:
τ 8 ' :η Ο γ . . _ ' υ τ ι · <
με, 7 “ “ τ τ ,Η . ' ¦ ¦¦ ο: - ' 3 Ξ ΤρίτοςαεοίτἰτλοςγτααςΓυναίκες·3·υτηΒουΜαγυένηΠ3·Π|ττκαααοαοεκτηςΚομμένου·
τ ι . τ _ ¦ 4 “ῦ ¦ ¦ . ·Β.ΜΡ'ΝΜΗΕ'ΜμηυίαοεΜαΜας"