Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Β.. Ι
Δ/ντῇς: ο. Νικοῇαῖδης
Δ|εὺθυντής Συντ6Ξεως: ΣΤΡΑτο: ΜΑΚΡΗΣ
““ωω“ ι·“¦κ$ΨΝκ·
. η σήκωσε” ή
αφού με ΕρίΠονω έκανε'
·πΑΝΑο_ΗΜῖκω ζ  “
< α, ,ονΧε·ρ6τερό :ως ῇ
ως" καταφέρνει εν;" η Δ η
' μ' στον πρωι ικότ ;
 γ η! 
τον! σε" ΝΟΥ Η:: η!
“786π8;σΜΜ
:ΜΙΡοπ› Ι _ | - Μ - .ΜΜΜ
 την αρχή Δεν έχει τεΠε·ώσε·-κάτ·. ΜΝ _ · κ _ 1 Ν ῖοἰ:πΑΝοΥΛΗ. άΜὁ
η μπορω ε Μέ" να 6·αχε·ρ·σωύμε .“  »< || Ι > | = : . "Σο “ΤΜ Μ'
' αυτ τ“'μεγάῆπμας νίκ··...·· | | ' Η _|  | ^ `| ¦ ε ~μεμ“οψία καιει" 
_-. .. , Μ . ..“¦ |_ »--`-““αω ω Ι
_› ΓράΦε· ο "ΠΝ'Ἐ||ΗΣ ΑΜΜΑΝ"°Π°ΥΛ°Σ (σεΜσες 'Ξ, '4) 
Η:γΧ@1ρ¦κεΦΑΜ
"'°Υ= ¦Με;πΑΡΝτο Ζ
-=ΤΗ η €Βά
ο_Ν·ΎκΗ _
Ο ΣΕΛΙΔΑ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα