Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Στρατηγό Φράγκος: "Οι έλληνες πολιτικοί κατέστρεψαν τη χώρα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡ^  39€
23%!" ΔΕΚΑ ΧΡ°"|Λ .
86ο επ ΑΠΟ 'Μ ΜΜΟ
88% Μ ΣΜΗΜτογ
ΤιΜι-ι ι ΕΥΡΩ 
 'η έ έ ῇ _ Ν ©ῇ 
 Ε Νὰ Η Η* Ε]ῳΜ ένο ω 'έ έ Ε μ ΙΕ έ“θ / κ ῳῳ“ ;Π
.ε Με. ' χ. -· λ
ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ
”ΕΝ ΣΤΟΛΗ"¦
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-77
"Θα επρεπε να έχουν καθίσει σε εδώλιο μιας Ελληνικής Νυρεμβέργης"
έ Ε_`"`ῆ°Ξ β] η Ἡ ῇῇ φ Ϊ  έ  Η έ! κά Μι ιι Ι κά! Ι Μιλ ῇέΙ κά Ι ΕΜ _ ` Π ῖέῆ Π
Ι [ὅ Ι ι