Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22 05
|ΝΤΖ|ΔΗΣ
ΔΕΝ Γ' ΡΕ" Ε'
Ϊ ΝΑ ΜΑΣ
κ Ν ΑΑ' ΚΗ ΣΟΥΝ
Τ Δ ο «ΑΝΑΣΤο» ΣχΕΑ·ΑΣΕ·
 ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
8 η Τ ¦ Ύ ς ΤΗΣ οΜΑΑΑΣ
η 4 ΜΕ 3“ '2 ΤΕΑΕ|Ε< 7 > ¦ ` 7 . `
ϊ Μ Τογ ΤΕχἩΕΜΤΕΑῇ6ἰῖΐπΝΝ = ΣΚ ' οΛΟΚΛΗ ΡΩΝΟΝΤΑ|
ο ΑΡΗΣ ΕγπΝΗΣΕ Στο οΑκΑ ΜΕΤΑ Απο 21 ΛΕΠΤΑ, ΕπΕΣΤΕΕψΕ Απο Το -18 ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΧΑΣΕ :τι Σελ 14,15- ο| ΖγΜΩΣΕ|Σ ΠΑ ΤΗ ΓΣ·
ή ΤιϊπΕοΕ· Κ
·. μ· ·
Το~~ογΑΑο ΑΤΩΝΑ
· ΕΡΜΗΣ ΝΑ
ΑΝΑΣγΝΤΑχωγΜΕ
ΕΤΣ| ΑΝ|ΧΝΕΥΕΤΑ| |·| ΣΤ0|Χ|·|ΜΑΤ|Κ|·| ΑΠΑΤΗ
ΜΜΜ ΤΤ Α · Η'
ΑΓΩΝ|Α
Γ|Α ΤΗ Ν Γ|Ο |Ν Η
ΤΟΥ Α|'|ΟΒΛΗΘΕΝΤΑ
ΜΑ|(Ν|Λ
ΚΥΡ|Α|(Η 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1054
Η κΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ Τ|ΜΗ: 1,30 θ
ΠΕ!ΜΒΕ·
ΚΥΠ ΕΛΛ0ΥΧ0|
Ρ· Γ|ΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
Μ ΜΠΑΓΕΡΝ
Ρ· ΜΑΝΤΣΕΣΓΕΡ Γ.
» |'|ΑΡ| ΣΕΝ ΣΕΡΜΕΝ
ΕΡΧΕΤΑΙ
Ο' Α|'|ΟΦΑΣΕ|Σ ΤΟΥ |ΒΑΝ_ΣΑΒΒ|ΔΗ
Γ|Α ΝΑ Γ|ΝΕ| ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Η Γ||Ο ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΔΡΑ
ΜΜΜ ”Σ”
ΠοΤΕΣΑ|ΕκΑ Δ
ο) γ.
οΡ|ΣΤ|κΑ "
ΣΤΟ Ευκο
μ ΑγΤοπΕποωΗΣΗ . α _
ι ΤΣΑΕΕΑΑΑΣ: ΜΕ,|·ΕΕΜ·ΑΜΑΤ|ΜΤ··Ε“Τ·Α“Τ°°Γ η
' «ΤΕΛΕ|ΩΝΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΗΝ
ΠΩΛΗΣΗ» ΑΕΕ' Ο «ΚΑΝΑΔΟΣ»
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
' Ο' ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΓ||ΤΑΧΥΝΟΥΝ Τ|Σ ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ
_.-- 
η , #5. ΜΜΜ!! Σέτ
 η:ἶΤ·|“|ἶΟΗΕΓ)(ΑΓΗ ΑΓΟΡΑΖΕ|
Τσκ οΑΣΕΝ ΜΕ Το ποΣο
Ι ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ
·. ·· ΣΑοΕΑκ'κΗ οΜΑΑΑ
' οΕΑΕι Τσκ ΣΠΡο
. ἐΣΑ__ _,_ὶπ_¦ Νέα Σά _έ_ ψ 
ΜΜΕ; στην φρἔ?σπ ΕΟΤ
^ξΡ°μ“° ΜΜΜ” με Η «ΑΡΩΜΑ» ΝΒΑ ΣΤΟ «Γ|ΑΛΕ» Α|'|Ο ΤΑ ΑΔΕΛΦ|Α ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΓ|Ο (15.30)
  Το ωθΠΟ@ΟΜ5 955 Πληρώνει Ο9.15 Ο ή ϊ
Η η ' “τ ” '7 7 . : ἘΟΟΞ λΟγΟΩΤΟΟμΟΟ5 Με Π “
ο ΜΕΤΑΑγΤΕΡοΣ Α·ΑΤΩΝ·ΣΜοΣ .¦ ω Τογ ΕΑΑ|οΦΩΝογ Επ·ΣΤΡΕΦΕ· η Μ°κ° ~.ῦ°είΖἔ;ε;: 3 φορέ5 ΤΠ μέρα χ 1 11 5 1. 1 7 ἔξξξἑἶΑΣ
 Ξ ξ· ΔεωἘἐρΟ με ΠΟρΟΟκεωήΜ ΠΑ ΔΗΜοΣ|ο κΑ| |Α|ΩΤ|κο ΤΟΜΕΑ