Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των ΣΠΟΡ
Δ/υτι4ς: ο. ΝικαΠαῖδας
Διευθυντής ΣυνταεεωςΞ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
κγΡιΑκα 22 ΜΑ'ίον 2048 ο Αφ. 45959.
Ί.30€
Σύμφωνα με ταν ισπανική ·Αε·. αααα και
όπως μετεοωσε χθες βραου το θες. πριν
από τον χθεσινό τεαικό στο Γουεμπαεί
Η ΜΑΝΤΣ¦Σῖ¦Ρ |'|°"'Α|ῖΞΝ' ΣΥΜΦΩ
Π/ Η Ο
 το τριτο ΣνινεχσΜεινσ
 πιι·ι··ι·ιιτσ ππατίισπιιΜΜ κ~
'ΗΗΕ ΜΕ "Ο" Μ°νΡΜ|° Ο ΣΕΛ. ΦΕ
°·0Μ·μπιακός παει να ισοφαρίσει σήμερα στο
0ΑΚΑ. παίζοντας μπροστα σε ποσο παθιασμενους
ιι ομασαρα του θοοωρή
Μάχου... σπαει όααίτα ρεκόρ
αφού χθες κατεκτασε το τρίτο σερί
Μπακ πρωταθααμα ο Η τεαευταία
η ήττα των αερυθρόαευκών» ήταν πριν από
τρία χρόνια - συγκεκριμενα στις 8 Μαΐου
2043 - από τα Βουαιαγμενπ με 7-3 ο
Έκτοτε α ομαδα του μεγόαου αιμανιού
μετρα οταν Α4 αγορών τα νίκες σε
ισαριθμες αναμετρήσειςί
ΒΛΑΧΟΣ: ΘΕΛΟΥΜΕ το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» ο ο ακαπετανιος» του θαυμπιακού θοοωρής εααχος
μετα το τεαος του τεαικού είπε: ατο πρωταθααμα αποτεαεί παντα
τον πρώτο στόχο του
οαυμπιακού ο τώρα θεασυμε το Κύπεααο επαόοας και το Ευρωπαίκό·
ο Μετα τα παει οφ ο
παίΣει στα ούο φιαικα
τα" τα ικατανοριστ
γ αστραπή”
“ ΜΜΜ Α
οπαοούς του Μο με ταν ομαοα του αεοουαακα.
που ταν πεμπτα ααα" το ΣΦ. πήρε το παεονεκταμα και προαγείται με 4κ-ο στα σειρα των φετινών τεαικών τας Α4 ο 'οαα τα ερωτήματα που ύφασε στον πρώτο αγώνα καπ
αείται να απαντήσει
ο οαυμπιακός ο Και για να
φτασει στο 4-4. πρεπει
πρώτα και κύρια να Σαναγίνει α αποαεμική μαχανή- α οποία οεν το εραζε ποτε κατω. ακόμα κι “
όταν ααα συναγορούσαν
εναντίον του
Με γκοα του Λίνγκαρντ στο 44ο' κεραισε 2-4 ταν Κρίσταα πάπας στον τεαικό
του τουεμπαεί και σήκωσε το ραρύτιμο
τρόπαιο τας παααιότερας οιασυααογι
κής οιοργανωσας στον κόσμοι ο Αυτό
ήταν το 42ο Κύπεααο οταν ιστορία των
“κόκκινων οιαρόαών·. που έπιασαν ταν
Αρσεναα οταν κορυφή τας Πίστας με
τους ποαυνίκεις του θεσμού
ι Ξῖ|Σ 48.80 το
πωπω. με οιαιτατες
τους Κορομααα. Αναστόπουαο. Μανο και μεταοοσα από το πονα$Ρ0Κῖ$ 2
Η ομώνυμα ομαοα υποοεχεται αύριο ταν Άιντραχτ και
αν υπερασπιστεί επιτυχώς το 4-4 του πρώτου ματς.
στεανει ταν ομαοα τας φρανκφούρτας στα β' καταγορία
Με Μακ σε *αιτία-:ής 
' Ο ΣΕΛΙΔΑ '8
Ξεκίνασε ως αμυντικό χαφ ο ΜαΑΚΑΣΣτΑΣ
ο Κορίνθιος ποσοσφαιριατής του Πανιωνίου
επαιζε πιτσιρικας στα". μία ρω· που δεν
του ποαυαρεσε ο Μετα τα 43 του αρχισε να ι
χρήσιμσποιείται πίσω από τον επιθετικό ο
Κύρα στον Μικτή" ΜΑΜ εκανε ντεμπούτο
σε ααικία 47 ετών στα Σούπερ Λίγκα με τα
φανεαα του Αστέρα Τρίποαας το 2040-44
κατευθείαν για Αυστρααία. προκειμενου να
στα “καγκουρό» ια και 7 ιουνίου)
Η:: Σ , . Σ α ἐ,Ϊ .τα ί Δ ¦ .έ  Σ Ι.) Τ: Π ζ
ί: 3 οριστικά 24,ίουνιαυ με 1π›ίουήιου τα πρώτα σταδιο ή
.¦ ,- τη; προετοιμασίας του· σπυμιιιακου οταν περιορ
`ίιύιιι|ίἐΒνιρείίντ τα: Αυστρίας ·_ Με φταίω από”
`;, ,:σσεύτερο σώσω 1"'9°'ἐἴ°"“° σερ (οι Ζ μ
Η ΚΥΜ" "ΑΝΑΞ|Λ ΣΤΗΝ Δ'
|'|Α "ΡΩΤ|·| ΦΟΡΑ ΣΤΗ" |¦"°Ρ|Ἀ "ΗΣ
ί >. .ή _.  -_ επί! χ
~ ειραιωτες.;που σε ααα τα οιαρκει τις ς
`αεΞιίνζήταν πρωτοποροι και το μεγααοφα
| ” ῦ ε'“ωα“σ ¦“νἶκ_αμΜπωΜω
Μ Ρ ' πωπ_αςηια4 παν ο
και ανοίγει τον δρόμο για ταν περίπτωσή του 27χρονου
Η του παταω ί4-οί. σαπαμαπιςτρια Π8·¦ Ι
` _ Περουριανού σέντερ μπακ Κύραος Σαμπρανο
_ Με αργότεραιε4·›αΜαντσεσεεραπύ 
" ῖ νταοεμε“τον Ματα ι4-4ι :σ Στανπαρατασαε ' ί
“~ ήσιἙ«κόκκινοι~οιαρσαοι·εμεινανμε οεκαω χ
 :παίκτες ασνωσπσασΜτ τουΣιιρύιννκ ,
ἶ .ισεύτερα κίτρινήστσ;4ο5'ίχαιααρα το 
. :αριθματικό μειονεκταμα ετυχαντανί η
Ξ ανατροπήίστο44 με.ονΛίννκαρντ 
1 ΜΜΜΜκεωσα ε Μετα Με ;
Αποοοκιμαατπκε από
τους οπαδούς τας Μαντσεστερ
ο Λουίς φαν χασει κατα τα οιαρκεια
τας απονομής
ο :επιαα τα
Μπακασετας θα φύγει
τας Εθνικής μας κόντρα
ι οι Μακέιν” παίκτες “ίσων Μαρία ανεβπκαν στον αυτό ` .
1' τους ποσοσφαιρικό οπυρπο και απσῇαμβόναυν τις στίγμα
> ~ η ~ <... “ >, ~ Σ. . Μ¦ ...Δ ~.τ ν _
Ι ~ ί 7 “ η ,
, 7 ι ν
ι Η 'ΠΑΝΙ-'ί κιτΡονΣ κνπειιιιονχοΣ ΕΡΛ¦|Τ¦Χ"Ω" γ
η .η  _ ῦ ία Μεικτής “Δεραωωε ί 9 ~> ` ί* ' Αν ..ῦΖἐ__ `
οι ΞυΒοιώτες πανπνυρίΖουν για μια πορεία που Ξεπέρασε κάθε προσαοκία. Από τα νέα - "ο" "Πω Μ ΔΗΜ! "ω-"ε" Μ "ά ΜΜΜΜΦΠ 
σεζόν π Κύμα θα είναι οικοιωματικα μεταξύ των μεγααών του εαήανικού μπασκετ! Ρί°'ἑΡ'!°Υ'@Ή°°ΕόΑΩΠ · η κ` τ
· :επιΔΑ 43 ' ο :ειπα α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα