Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΒΜ ,οκ Μ"
······ι Η"
9 "971
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Α
 ΣΤΗΝ οΜΑΔΑ ΜΑΣ “ ο
Ἡ + Ι Ι 'Λ' ί γΗ·ΎωγΝΑ | ΝΝ 'Ο 'ΜΕΛΑ ΗΜ ! Ι|ἰΝΛγΝίῦ ΗΝ) ΜΟΥ | ΜΒΑ
Ἡ·Κ|ΝΗἶΤΡ Κ' Μ Κ) Σ! ΜΑΜ/Χ
ΠΑ ΤΑ ΜΗ ΔΝΟ!!'Μ'ΚΑ ΔΩΡ^
ΚΛΟΡ ΜΡ ΡΑ ΜΡ ἴΗΝ ΠΡΑΣ'Ν"
:τοΙΧΙΜΠ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ |
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
ΕΠ] ΜΡΜΠΝἩ
Η ΕΦ"ΝΕΡ'Μ ΠΜ" Μ" ΠΑΝΜΝΝΜΧΠ" "ΠΔ" 22 'ΗΜ ΜΙΟ
¦ κογΠοΝι ΜΕ :
Ι ωωΜΜΜΜΛΜΜ ¦
Ι Μ· ΜΗΝ!!! ¦
ε - - _ - - ο · ο _ - _ ·_
ΜΝΗΜΗ* ΣΗΜΑ Ώ
".Φ'ΜΜ2733 η": ΕΜ(
' · ~ ν Μ ζ
Γ'ΛΔ|ΛΝΔ"Τ'Δ" ο ΪΕ^ΜΝΠΣ “ΠΜΣ ΤΗΣ ΚΑΡ'Ε“Σ"Υ Π°'Μ“ "Μ ΒΑ ΕΟΠΕ'
_ ΜΝ! ΠΑ Μ" ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΜΝΑΣ Μ' Μ ΤΕΡλΠ'Β ΑΡΧΗ"
   Ο 
-- . | = . _- ΜΜΜ
· · κΜςΙ;Ι_
Η? τ κογΒοπογΛοΣ τ
#ἔἰ ΜΜΜ." Με· ¦
ωΜωΜο!
"ΑΝΑΒ"ΝΑΪκΟἱ-ΟΣΦ"
` _ Ο Σελ Ο
'¦ .- _ 2Ι3-22η
ωΜσΣτπΜΜΜΜΜ `   ή 4
ὶ= '; · ~  _ -` ›"“·`“ ·`¦, 
“ΡΜ“=“““!
( ·:Π:|Μἑ|ῳ η 
 -. έ 
«ΜΜΜπ·  
ΜΜΜΜΜι» 2 _¦ 
Ν “ ~~ , ΠΣ; ` | .ι ..
ἐ¦·_ κ' '  
ΑποωγψΕ Μ Μ ΡΟΜΜΜΜΜΜΜΠΜ χ _ | . '
Με" η" ΪΜΜ 3 ΜΜΜ ΜΑΜ χ¦ΜΜΛηΜ Η η" ΜΑΧΗ.
ΜΜΜΜΜΜ =^“· “-··““·Μκ · Μη.. ι
ΜΕ' ΠΑ το Η! ΣΕ ΤΕΜΚΠΥΣ ΜΕ ΠΛΥΝ"|Μ0 0 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΝΉΜΗ!!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα