Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·  κγΡΙοΣ πΡοΕΔΡοΣ
 'ε Να είναι μόνο
` επαγγελματίες
  τ  έ  
 ο” ·αΗΡε ΑΗττΗτοΣ Με  _ α ΣΕΒΟΝΤΑΙ
.- , °/ ¦ το 30ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  το ψωμί τους!
Α ω- 2 Η ΜΒΜ.8 · 1ο-5 τα ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ἡ  
 ¦ -· χ · α ›“ ο Μαδέρα 
· ο · .· ρ ο Ι 7 Ι
ΧΧ , _[  ` Μο πολλα ¦;
· Μαν: ιο· οω·ωω ά Σίλβα'
κγΡΙΛκΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2016 ΠΜ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30 ο · 
ΔΡ. ΦΥΛ. 5442
ω Μπα:
ρω :ο
ΜΜΜ Ιω·
Πμοωτ!
με τον Ο βαλω
ξΜΒΞΔ ων
` Ρομαερτο! “.¦“..“Μ“
ο Η ΕΛΛΗΝΙΔΔ ΣΤΑΡ ° "Μ^θ"κε ΜΟΗ
ΔΝοΙΓΕΙτΗΝκΔΡΔΙΛ ΚΑΝΑΛΙ
τΗΣ ΣτοΝ“Π“ 15-22 0ΑΡΓΕΝΤΙΝ0Σ
Ματ Μπα
ολες ο· απαντήσεις ΜΕΣ ΜΠΕΣ.
Μ(€1Ομως εμΠιΟΤεωΟμοοΤε ΗΕΗΒ.
, Το κε@λα·ο
ς!. Σίλβα και τι
καθοο·στ·κῇ
'  ω πενταδα του
···  1 οχεδ·ασ ού
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ Το ”ΔΙΠΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα