Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το πρόσύμφωνο για τη ρύθμιση του χρέους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξενόγηση Οι εργαζό- ____ ΞΟ Γιαννης
στο μαγευ- μενοι στο :Ν Μηεζος
τικό Ρίο ντε Δημόσιο _ _______ ______ μιλό για
Τζανέιρο Γιληρωνουν ο' ΔἩὅΒΜ%Ἡω την κριση
με... μηόλα, τη... νυφη και τις ηοσόμηα και με το νεο λιτικες εξερουμι Ασφαλι- λίξεις στη
στικό
ΠΟΥ κΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΑΘΗΝΑ · ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ' θΕΣΜΟ| ΠΕΡ|ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΟ·'“ΜΠΛΕ δι ΔΝΤ
Το ηρασύμφωνο
για τη ρύθμιση του χρέους
οι τρετε παρεμβάσειε αμέσου
δρόσεωε για την ελαφρυνσή του
& ο λεητομερή8 «Οδ|Κό8 Χόρτη8»
ΕΚΑΝΕ ΚΔ' ΠΛΑΚΑ! για την τελική λυση μετά το 2018
Λ Ν ο | ΣΤΡΕ|Σ όξονε8 γιατην αμεση ελαφρυνση του χρέ- 
υ8 καταλήγουν Αθήνα και ευρωηαϊκοί θεσμοί, - ι
Λ" Γ  εν όψει του Ευτοετουρ ϊΠ8 Τρίτηε. Το Πακέτο Περι· - . - γη ν
λαμβόνει την επιμήκυνση των λήξεων με στόχο τη :5: -·· ' ·
 Ν Β  του κόστου8 εξυἑἩέτησηε, τη χρήση ἄν αδι: ΕΥΡΩΠΑ|ο| ΣΤΗ ^Α|·κΑΡΝΤ
_ α ετων Ποσων αηο τον ια η η αηο η ε
Π ΜΕ γ Π ο Η μέρου8 του δανείου αηό τογήΝΞΐἔ την εφαρῖΞ=ή «ΠΟΥΛ Ε Μ 
· . ... Μ ιι ι Σ :ειτε:ι2::ιη:8ιηυ ιιι.:ι:735:εΜ ΕΛΛ Η Νικο χ ΡΕοΣ »
Η 2Π·2Ι
ΙΜ ιι ΜΜΜ ιι'ἱἱ|ι'ι|ιἩ· ι ι ~ κ ι ιιιι Η ι ΜΝ' ιι ωχ τη .ι Η Μι ι ι ι” ω Μι ιι ΜΜΜ ιι ΜΝΗΜΗ ΜΝΗΜΗ" ΜΝΗΜΗ! Η ΝΗΜΑ-μ ΜΝ' ι Λι
 ι ς -· · η η·
Στο ηΛεγι>ο Με ΣΑΒΒΑΪΔοΥ τ _ 
ΜΒΜ!" "ΜΗΝ ' 
ΜΕ Π" ΜΜΜ!! ,μ '
 `ῖἶ;'
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ΣΕ ΓΑΜΗΛ'ΟΥΣ ΡΥθΜ0ΥΣ
Η θΞΣΣΑΛΟΝ|ΚΗ
ιιιιιιιιιι 'η ..
ΜΜΜ Ν
ιιιιιιιιιι ο .ιι
Τον για και ι ι λ ιι
την ανιψιό του _. . ' ' '
ηαντρεύει ο μεγαλο· '
μέτοχοε του ΠΑΟΚ.
»σο-ετ