Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κΑ| ΣΕ_ Το ΒΡΕτΛΝ|κο θΡ|ΛΕΡ ΒΑ5κΕτ |_ΕΑθυΕ
ΕΒΔΟ“ὅ^;Μ ΝΝ ΜΟΝΑ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΜΝ ο ΑΜΜΟΣ
ἶ χΩΡ|Σ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΝΤΛογΣ ΤΕΛΟΥΣ ^¦ΦΝ¦Δ¦ΑΣΜοΣ
. Γεε-ευΜεγ.9Γ σελ 36
κγΡ|ΑκΑΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜΕΤΑ| ΔΩΡΕΑΝ
Η ΒΟΥΛΗ ΦΟΡΟ' ΚΔ' ΠοΝΠκ0| 0|κ0Ν0Μ|Α
ΨΗΦ|ΖΕ|, Το ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ κΑΒΓΛΔΕΣ & ΚΟ|ΝΩΝ|Λ
ΕΗ|ἱΟΘΗΟΗΡ ΖΛΛ|ΖΟΥΝ ΧΠΡ'Σ ΟΥΣ|Λ ΣΤΑ 0Ρ|Λ
ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ| ΤΟΥΣ
_ _ _ _ 98λ·3'Μ·"'20
ΠΑΡΕΜΒΑ|Ν0ΥΝ:
θ. Γ' ΕΛΑΓ|Δ|·|Σ
Γ. ΜΥΛ0Γ|ΟΥΛΟΣ
Γ. κγΡποΣ
Χ. κΕΦΑΛ|Δ0Υ
Γ. ΑΡΓΕ|Τ|·|Σ