Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Πόσο θα πληρώσουμε το υπερμνημόνιο Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ταν Κυριακή
ακυρη.
και πληρπε
ενημερωσπ
Ελα --ω  - 
μεΤ0 ΒΗΜΑ λ
το ΒΗΜΑ
Μο: Δ. ΜΜΜ (1957-2009)
ΕΚΔΟΤΗΣ: Π|ΥΜ Η. Μ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μ" Β. ωΜ°Μ
θΕΑΤΡ|ΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕ|Σ
Δυο _
εισιτηρια.
στην τιμη
του ενοε
ΠΛΗΡΟΦΟΡ'ΕΣ
ΠΟΑ|Τ|ΣΜ0Σ
ΣΕΝΔΑ 5
Σατανα
λΑΡΜΤΗΡλΣ
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ·ΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ
Ειοε ιδρασεωε 1922
Ειοε 959 - Αριθ. 18455
Μ Ω ων Με
τΔ' Του Παωω. ΜΜω μόρι.
Ανατολή 08.09 - Δαση 20.35. ΣελΓΜι 18 ημερών
ΜΜΜ γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Αθηνα 115 28
ιο 211 365.7000. Ειπαν: τονιατα@αοιηει.ἔ
ιητεπιετ: παρα/Μ.ιωΜρ
Εκδι6ειαι από τον Δημοσιογραφικό
© Το ΒΗΜΑ |
Οργανισμό Λαμιιρακη ΑΕ.
Β| ΕΚΔΟΣΗ
Τ'ΜΗ(Ζ.0ι'
Πόσο θα πληρώσουμε
το υπερμνπμονιο Τσιπρα
Απόλυτη υποταγή στις απαιτησεις Σόιμιιλε ψηφίζουν περισσότερα από όσα κατηγγελλαν Εκχωρουν όλη τη δημόσια περιουσία Σε τυηαε όλα τα δανεια Ελπίζουν σε υποσχετικη για το χρέος
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α4·8
ΖΙ ερωτόσειε-απαντπσει8
για το νεο Ασφαλιστικό
ΣΕΛ|ΔΕΣ 807
ΜΜΜ ΔιΜΜΣ   ΤιἶοΞονΠκο-τονΡκιλ 7
Ερευνα λ Γιατἱ
σε σπιτια = οι Αμερικανοἱ
αξιωματικών  ερχονται
Με ΕΛΑΣ. λ στο Αιγαίο
 ' ι·ιΑΝ ΜΜΜ
Το Παρἰσι
Ζει μερα
Αθόνα5
του 2012
ο δικό της κίνημα «Αγανα- η
κιιομένων» απέκτησε και η
Γαλλία με αφορμή τις αλλαγές
στα εργασιακό. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο
και σταδιακό έγιναν όλο και
που ιιαρειοφρέουν στις δια
δηλώσεις. ΣΕΛ|ΔΕΣ Α2ο21
«Ο καλλιτεχνπ8
πιο βίαιες. Ο Μανουέλ Βαλς Ϊ δεν μπορει
ΚΟΤήνγειλε ότι τα επεισόδια
"ροκωούν “μΠ0χαλἀκηδες»
να ειναι ρειεοιια ι
κ ΠΟΠ 988»
ι ΠΟΑ|Τ'ΣΜΟΣ. ΣΕΑ|ΔΕΣ 6-7
Ο ΠΟΥΤ'Ν ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑ| ΑΓ|ΟΝ ΟΡΟΣ
ί Τ .
'Ϊ κ Η 'Β ·
Ώ. ν τ
ι   τι  Ϊ;  ι
Το ρωσικό παιχνιδι στην
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 'ΤΟΥΔΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Β. ΟΕΟΔΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ η
καπ .ο _ _ τ
ι .¦ ι
η «Το Φεστιβαλ
δεν ειναι
προσωπικό
μαγαΖἱ»
ΠΟΑ|Τ|ΣΜΟΣ. ΣΕΑ|ΔΕΣ 10-11
«Πὡ8 καταφερα
να κερδἱσω
γ τον δασκαλο
Ομπρόντοβιτ5» Ι
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α32-33
Ελλαδα
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α10. Α12-13
«ΗΣΑΝ
ΑΠΛΩΣ
ΒΛΑΚΕΣ»
ΣτΑγΡοαΙααΑα
Ενας παλαιός
κοινοβουλευτικός έλεγε προ
ημερών: «Εκεί που
ΣΜαιαωηαΝ8αΑ2
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ΗΜΜΜΜ