Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Φιλεleft αυταπάτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
με την καρτα
ο ΔΩΡ02 τι:π““·μ“ γ
/ἈεΧΧ
Π ' ` (Ο (θ ' ετα' ε=¦ιι 63
Ώ Μα, ο.Μἑ¦= ωΜω Μαι απο 228 ἑω5 ε,28|5|2Μ5 για καθε 20 ιι βεΜνΜ Η αετμλαὑον Μικρα ΜΕΣΩ
ή _ _ ,
 ο ΓαρεαοΞ · Αἴκον Οραμα
α Στόμα μ' η Ψαμ' Ερθεν
Νέα' Ο Η ΑραΠαμ · ΤσαμΠασιν
Η α' ε Η Με" εν Κρὑον Νερὁν
μ.ρΜω ΘΕΛΩ ΠΙΣΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
ΜΑΡΤΥΡ|ΕΣ ΓΥ|||Α||(Ω||| ΠΟΥ ΕΖ|·|ΣΑ||| ΕΕ||||'“|(ΟΛΑΣ|·| ΣΤΗΝ |'|ΡΕΣΒΕ|Α '|'|·|Σ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
_ὺ?.ι
· ΣΕΛ. 34-38
Η Ι αι£ιιτλωνεκερι,
Ο γ τρεμαμ τονβιασμσ ,7
ι .μ 'Φ Δ ,
/· λα τα θύματα των Ηαρενοκλὴσεων ενΗμερσα"~ _ Με ων' ἴ με ναν οτἑλ6οτοα ΣΥΡΜΑ. Πρώην νφααοαργὁ Που έφαγε το καλοκαιρι.
 εἰ  α μἄἰ μα το καταγγεἰλοαμε και να κανουμε απομονὴ»
ΦιλεΙεἰ τ ατι τακατιι
Τα πειραματα μα8 οδὴγιισαν σιὶμερα σε νεοι18 αγριοο8 φοροσε
' ' ' ' '
και αιτοικιακε8 συμβασει8 σε ολη το δημοσια ιτεριοιισια ° ΠΔ· 4·8› 12:21
8. ρα5ιιιεεε ετοτιε5
|·| Φ Ο Ρο Α Ρ |'| Α Γ |·| ΠΕΤΕΤ ΠΑΠΑ Η τ Α χΡ Η Α
ωτ,ιἐγ;ζῳΟΟμ[Ἑῳ μαζέψω | ο |
Τρει8 φορεε Πανω ο ΕΝΦΙΑ · Αλλοι 18 φοροι για 2 δισ. Μετρο, ΟΣΕ, αστικα λεωφορεἰα, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, 7 
ευρώ με ΦΠΑ 24%, Χαρατσι σε αγροτε8 και ΙΧ · Πανω και ΕΥΑΘ, ΟΑΚΑ, ΕλλΠνικα ΤαΧΗδρομεὶα, ΕΛΠΕ., ΕΛΒΟ, _ Η ΜΝ" Η"
οι Παρακρατὴσειε σε μισθοὺε ΠΜ τον Ιοὺν1ο · Αυἔιὶσει8 συμμετοΧε8 σε τραΠεΖε8, 70.000 ακἱνΠτα του Διιμοσὶου ι:τοΡιΑ τα:
φορων στα καύσιμα, στα τσιγαρα, στον καφε, στον μΠἰρα
ΠΡΩΤΟΦΑΝ|·|Σ ΑΠΩΛΕ|Α ΕθΝ|ΚΗΣ ΚΥΡ|ΑΡΧ|ΑΣ:
και στο τσιΠοι1ρο, σε Ιντερνετ, κιν11τα και σταθερα τΠλε- ο^^ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ' ΔΕΝ ΘΑ Λο ΓοΔοΤογΝ
φωσ Κω συνδρΟμΠΠ1ΦΤΠλεΟρΜΠ ογτΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ογτΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Πιαστιικαν για 82 κλοιτε8
ἑΞ 7 και δεν προφολακἰστιικαν
Ξἐ ΕΜ Π ρΑΙΩΣ Λογω του νομου ΠαρασκευοΠουλου ο ΣΕΧ. 28-28
Ο ΣΕΛ_ 50-51 Ε
“ΜωΜΜ
και ο γαμΠρὸ8-εΧθρο8 Μ _ἰ
Η κορ11 Χρυσοβελὡν11 Ἡ
· ΣΕΛ. 44-47