Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
και σε θεαιι...
ειι8ηιι›ί0Π5 ΜΜΜ
η (ἐΕνωσΠ»
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ
ΨΥΧΔΡΕΣ όλα τα Παιδια,
ξεΠερασαν την κούρασΠ,
_ η η την ενταοΠ των ημερών,
η ι τα στεναχώρια για τον ΣΤΕΛ|Ο
και Ν"(ΗΣΑΝ 7κμρίω57γ7ι7α Παω τοίυ!: ς
' ·γΣΠοοὁαία εΠιοτροφΠἶ
για ΠΛΑΤΣΑ/ΧΑ μεγαλο Π7αιχνί6ιἶἑ
αΠό ειναι; _τιοχΑινΣοιν, 
τΖιινιΠογΡ “καιρο ἑῦεΠεῖ]βαοε
 ί 9Πό'ΑΝἐ 
Στο 56', ο ΣιὡΠΠ5 ανέτρεψε με χερια και με Πόδια
τον Μανταλο κι αντί για Πεναλτι και δεύτερη κίτρινη αρα
αΠοβολΠ, ο διαιτΠτΠ8 αΠο την Ηλεία εδειξε «Παίζεται»
Στο 70', αΠο σουτ του Κορὁερο, Π μΠαλα βρήκε καθαρα
στο χερι του ΡισβανΠ, Παλι «Παίζεται» ο ΛαμΠροΠουλοε
Στο 90,, ο ΔιοὐὁΠε ανέτρεψε τον Πεκχαρτ,
τίΠοτα ξανα ο ΛαμΠροΠοολοε
-  έ ” '  τας-χε 7  ` `|Μι 
-~ 'το =τ$#ἴ% ι κκ  ο
 Π ν~ ε Ψ
 · τη,
 'ε 4
ς Ψ οι _ ΦΑ'
κ'  ...και το «2-0» τιιι τον ιιι>ιι Πείροι