Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αίθουσες _2 
χε · ρ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΝ "Η" ΣΕΛΜ
ο ωλεμοςι ο ΣΦΑΙΡ0
_ Ιιι_ιΜΙΙυιΞΙιυ;ι
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΕ"ΙθΕΣ"Σ τογ ΟΛΥΜΠΙΑ|(ΟΥ χάκετμε τον συντάκτη τω “το ` 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΝ δνε! το οόνθημυ γω τον ουρανό δεύτερο ς ως Δ Λ
ΔΟθΗ|(Ε!.. ΙΩΣΗΦ ΠΡΙΝτεΖι>ι τελικόυε τα Παναθηναϊκό ο” ΟΑΚΑ έ Ι Ο Ο ΦΠ Μ( 
ΤΕΛΟΣ
ο Σαλίνο
· ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΦΟΥΣΤΕΡ Σελ ο
;ἐΞΙΞ)ιμεΞ μια Ἡ8ἐἔὅ
ΗΣΑΠ! θέ! ΖΗΤΗΣΕ
8 , 
ο ρ ι /¦ Η ρ `, λ Ν ' 1 · Ν 0ιππιιΙτες ο
 Δ .Μέ 1 ` , ναγουστιιρουν
ΣΑΪΟΥ 16 Δ · ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1 30  25
ΑΡ. ΦΥΑ. 5441
0 "Η" αποκαλύπτει τη "συνωμοσία" των αντιπάλων του Μαρινάκη
ι έ έ ,“ Ζ 
η " ` κτ η υ
ι  4 ι έ ο :1 ι ι
Δι ο! 'ΠΟΠΗ
η κ λ `
ΑΠΑΙΤ|·|Σ|·| ΤΟΥΣ: Με.
Να μη βάζει πιο πολλά
  Ντε ΜπππΣιΣ
Όλα καλά. μόνο όταν Ι Ι
κανουν οι ερυθρόλευκοι  9
Π ΥΠΟ |'|ΑΡΑΧΩΡΗΣ|·'
Ο μεγαλος κινδυνος για ο
ΔΕΔοΜεΝΗ Η ΠΡΟΘΕΣΗ Ει/ὅι“ψηΜν Ιου Ολιι/ιιι|“Μ›ιι για
Κ Π ο ΤΗ): ΜΙΛΑΝ ΝΑ ΔΩΣΕΙ Ϊ°ν^Μ"""“έξω" "“<Μ“|"ς
, ΤΟΝ Γ^^^ο ^Σο (ιΠι›ιαΜΙ“ΙΙ: ι ιι μμΙπινιιΙ0€ Τυπος'
παίκτες και κόσμο
Τα μηνύματα που έστειλε
_ ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 34-35 ΞΑΝΑ
 Μ ή Αγκαλιά τα κορίτσια ΠΑ η"
ο τελικός του οΑκΑ
Μπιλ Σρι 
ΜΔ] υδ9!Δ  Ο£= με το 7ο πρωτάθλημα
ο· λα Γι· τ Ο) .,- ?οτ :Η Ρ
μι· 111ΜΧ°υη έ εἴ ώ β Ἀ.ιἶ= ο 6-11 τμ ΒογΛΙΛι°ΜεΝιι Στο ΛΑΙΜΟ Τ ·
ο Η κοργΦ^Ι^ Ι · .. ,-“ ω- ο σεν ιο για ο ι ισχυει για
τκΑρΝΤ φορΕΣε ἔἔἑ%ἔ$°“%ἔἐἩ% ΩΡΑ ΜΗ: ΠΑ Ν" Μ τον άσο της Διοόδη. Μιτακασέτα
ΤΑ Κ0ΚΚΙΝΑ :7°“ΜΜΜ Μ(ἑἔ8&Ά?&Ἐἑ#ε Αϊντραχτ και 0ρΦανίδη.“ Σω·
Αν '· .- ν ο ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα