Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Με ο _ 7 ο· ; ΞΥΠ
Μεχρι _ Ν - Στοιχ“Μ^
ἩΔΑΣΤΕΡ
ο Καραλίιε βελτίωσε κι όλλο
το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ
παίδων στο επί κοντὡ με 5,55 υ.
ΜΝΗΜΗΣ
ΖΔΝΠΡΑ  ί 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝ|Ο ο “
' Ο στόπερ Με Δινιρωτ
ψηλα στα Λιστα ' ΜΜΜ ισ
Μαζσυαωυ αυτ·Φαβε:ι
οΠΩετοα.α:ΡωΠερκ
ΝΗΜΑ ΝΕ ΔΥ0 ΣΗΦΗΣ
'Τακσριτσι£τευΟλυυριαωυ .
εκαναΜσΖ-Ο·αιτοα ' -. ε' ¦ · γ -< ο -ε
στη Βουλιαγρενει|ι ι-6ι · , '| `
Μι ΘεΛευν αλλη με .Μι Ή __ ' · ' _ 
για :ο πρωταθλημα πολο ι ' τ , ι η _ 
'Στευ5αιόΩεεΚ7ρρικαι μ _ . _ _ ` " η! | ' “Σ γ Φ
με τον ιὁιε αντιπαλο με Μη ” , Β -_ χ ι» .- γ :
παιρνει τον τιτλο ` ὶ τι
~ π. .ὶ
«Εκει παρει φορα
και όεν καταλαβαίνει τιποτα»
ΛΟΥΚΕΤΟ
ΤΟΥ“ΧΡΟΝΟΥ
' 0 καντονίι8 περιμένει τη ΔΕΑΒ
για να σφραγίσει τη 04,
αλλα δεν προλαβαίνει για φέτσε
' Ονοματισε π ΠΑΕ στι5 Αρκέ5
τον οπαόό που πέτυχε τον Σίλβα
' Βλέπει τον Σισοκό ε “
τπ5 Μαγιόρκα
 ¦ ιιιιΛκλοιικκι'κιιτοΛειιιι“ιιλκλκλκΕιΔικιιιιινιοκΕικιικλειιιοΕιικο“
ΕΜΕιΝΕ Σπιτιιογ =εΜΔΞ= ρ! ί 
Ανανέωσερέκριτο 20" ο . · 'Σ < 
ο Μπρίτο που είναι στο Περιστέρι _ _
απότο2008 _ α 'Ι - “ γ. Π 
ΜΜΕ ζΧ3 ηργ“ ῦ κ 㦦 Π: ;'ἐ· '·
ΣΤΗ ΡοοΤΒΑτε “ _; ι _< - “ , ρ 
ι_ΕΑ6υε ι·ιΝΕΤΑι .η 4 .. .- ο; 7 ε; 
β' τ _ - Π ' οῖ·(ἑἩβΕῶΜἐ 6ἑ'Ἐῆ=ὲΗοφη πιει Σιβὅκλπ“ανερεραν ιιε'κτιῷΜΠὸέο'κείνΜἑβὸ γ;;
"Μ @ '- ' Προφοριε8για προφορικό συμφωνια και ποσοστο μεταπωλπσιιε ' ίο “πρασινο» ατ6υ για τον 'μπυρυ
. ἱ ¦_ η ι: Ά ζ " 7 *ζ ζ ' Ενδιαφεροναπα τον ομογενπ επιχειρηματία Τόνυ Γεωργαντὡνπγια τη Μωρό ·` ί · 
«ΦΩΤ|^» ε Ξ _ · ι 'έ εβασεισυ8τονου5στουεπαικτεεοΣτραυατσονι:Ξ<Οποι05 δεν αντεχει.καλυτεραν
 μ ι Ϊ -, - ι γ -  “ ει:ἔ`ἑἔΨἰΜΞ Ι“€';ἶ`ἑψ"ἑἔὺΞ?- .^:ἔ¦: '-ἶΐ·"'¦ὺ:εὲἔ' ζ .·  4: _ “1   
. , Ξ ' ε 7· ' Ο εξαστερ05 έχει παρει το πρωταθλημα όλε5
=ὐ=;εΡ==$3:Φ::ἙἩΤΈζ _ . “ 7 ;  τι5 φορε5 (8) που εκει σπασει τον εδρα του ανυπαλου του
· . . > ο γ ε ' Εξαντλπθπκαντα εισιτηρια για αυριο
'Οι ππεόουκοι ενικπ ·- ·'
γ μ γγ ι ¦ · - . Ω Φ Φ Ε|Ν^|"' β.Σ|0ΥΝΤΗΣ: «0 Μπι" νικατον κόκκινο Μια»
εξασφαλίζουν την ανοόο