Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αρ. Φύλλου ι92 ΣΑΒΒΑΤΟ 2ι ΜΑΪΟΥ 2οιο Απλό έκδοσπ - Τιμή ε
ΦΟΡΟ^ΟΠΚΟΣ 7 ~
ΟΔΗΓΟΣ 20]ό ο 
ΘΝΟλΥἘΟΡΜ
Σσμπλτιρὡστε έξυπνο τη
φορολογικό οσε ὁἡλωσπ ἐ
οιιι> Λ πιο
Ξἔ   ι Ξ ·4 γ Μἐ;:γὲΒ:;;Ἑΐ 
Β'ΝΤΕΟ-ΜΥΣΤΗΡ|Ο ΤΟΥ '5'5
Ια συντρίμμια
«δειχνουν» τον ενοΧα
Δ|ΕΒΝΗ13Β-39
Το νεο ΜΕΤΩΠΟ
τας κυβέονπσπς
= με τπ διαπλοκή
κινήσεις - ματ Κω
· Στον εισαγγε- , Ι Η | 
λεω τις επόἄλνες απο Μπτσοτσκπ ο Π οΥΡΓοΣ ψ Η 
μερἔκἔἔες Οι με «στρσφπ» .
 · Ολο το αποκα- προς το 
 λ"""κὁ 82ρ'Μ ποντικι· ι ο. ιι
για το νεια
των ΜΜΕ
η ·Τα αποδεικτικό
στοιχεία σε 60 Ποιος διαρρεει .
κουτες στα Βουλή
ΡΕΠοΡιΑ2ι3ιι Ἡ  η
του Μαξίμου ο
 _ 7 7 Η "ΜΝΚ"| Ι5 › ` 
ο 7 'Λ ι '
υΝαοτίνπς. ε - 
οι «Φίλοι» 4 . 
και οι μπες “ Ι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 28-29
Ϊ ο Μαυρίκος Ποιοι πλπρὡνουν
: - Μ Μ°ρωῳ6 Σε εφαρμογπ το σχέδιο Ποιοι στενοί συνερ- Ρίκνει δίκτυα και σε
'παν κ°|... , με τον κωδικό «Δούρει- γατες του κανουν τις δεξιοὐς Ανταγωνισμός
""ωΜ°ς Ιων νέων οσων ος Ιιπιος» Σε ποιους ειοπγπσεις Ο ρόλος με το ΝΔ για στελέκπ τας
κινειται ιι κλεινει το ματι, γιατι λέει του Γ. Παπανδρέου και τι · Κεντροαριστερός Γιατί
στη - «όχι» σε κόμματα έκθεσπ για τον... Ανδρέα - π Φώφπ Χτυπά τον Πιτέλα
. Νέες αποκαλύψεις στο γ ' "ΜΜ|ε'ό_7
σκονδολο των εκβιασμών Πουργοι
:¦¦,“ΜΖ υ"ό Τρίμηνη ο ΝΕΟΣ ΑΝΔριΑΝοιιοΥΛοτ
` -ι , ΓκοΛκιπεο
' Προθεσμω ._ στπν Αγγλια
Μπιουτ . ι 0 γιος
σ Μη(  Η τι>ΑπεΖΑ πειι>ΑιοΣ _, “Ανδρέα 
.σιντι που ΜΒ ξ·
Μωαβ·
που | Ι2-Ι3
ΜΑ τγιιΑΝτιιτιι Με ποΑἩτἶ;. 
ε “ <<ΛἰΤΜἔε» “Δενθαέκσνσ ωΜαξίΜ πωπω
Ο ΠΠ Μ  ποτέ παρέα Μ · Με ·
γιατιι μεΜΤ°ί"ρ°' καιἘΜς και
Μ|Μ45 3Μ'3 ΡΜ|37

Τελευταία νέα από την εφημερίδα