Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.| “Ἡ °ῖ ΜΜί“  -· 
το 81]» :ΜΜΜ ΤΙΜΜ ττωΞΜ
Μμμμ Ε 'ΠΜ ΜΝΗΜΩΝ
"·Μ Μ ΜΟΒ' Μ"
Στο δρόμο ¦ Μ`
για το 'τ'οτμτ:νΛτ
Με τα τραγούδια
τα Γενοκτονία των Ποντίων
. ΜΒ ΜΜΜ: ΚΜ Χακ
ΜΜΜ ΜΜΜ Μίνα ΜΜΜ
Μένη ΤΜφΜῆου. Μα Σήτα. ΗΠω ΜΜΜ·
ΟΟ'Ο'··"""""""Ο'·"
78007 | |
Ύ  Ττ μοε κοστττομν
 οτ αυτηηοτεε
στρατηγική
από Τσίπρα
Μητσοτάκη
Με· Μ ων
Το »τω
προόδου πΜΜΔ
- ω3-4. 69
«Μεταμοντέρνο ΠΑΣΟΚ
με ουτοηὁτε5 ο ΣΥΡΙΖΑ»
ὅ Έκρηξη οκρίβετοε ί Στο οηόσηοσμο /Νέο «μοχοτρτο>> στομ5
στην ογορὁ οηὸ οτ μικρομεσαίο. με ιδιοκτητε8 ΜΜΜ με
την ομξηση του ΦΠΑ την εητβοῆη φόρων ὁτηῆοστοομο του ΕΝΦ|Α
ΜΝ Η  Μ κστηωΠηὡωΜΜΜΜ ΜΜΜ μ
“Το Παω· τ Σιλ. Ποτ
θα μΜ°ωε Ψ ο ' _ νεαΜκΗΜΜΜΜωΜΜΜ
'ο · · Δ ' Γ -.Γ:.ι`.` _.,`.Ζἶ“-^χ.._“..  .ο η_-`“τ.“Δ; -,`__Μ_.χΔ_  ·
 ζ τ.|ὰΙΥτ.ωηττΜ”τμ · 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα