Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αριστερό ψαλίδι σε μισθούς, συντάξεις των 617€
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.Μ η· Η ΗΜ ύ
' ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
¦ -ούλων παω" ο·
Η ΜΜΜ/ν η ευρω: ύ
ηηηη ν .
λ.Δ ,
ΣΕΜΕΕ
18-19
Αριστερό ιμαΠίδι
σε μισθού5, συντάξει5 των 617 θ
01 ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ Ε1Σ0ΔΗΜΑΤ0
ΠΟΣΟ ΜΠΑΒΜΛ0ΝΤΜ Α
εΡτΜοιιεΝοι Στου ιΔιαηκο τομε
σε μισθωτούς
ιδιωτικού - δημόσιου τομέα και
συνταξιούχους αηο τη φουσκωμένη
Παρακράτηση λόγω μείωσης
αφορολογήτου και νέου υηολογισμού
της εισφοράς αλληλεγγύης
ΝΕ Τ|Σ ΝΕΕΣ
ΝΕ|ΩΝΕΝΕΣ ΑΝ0Δ0ΧΕΣ ΠΑ ΠΜ ΤΑ
ΝΝΝ|λ|λ Ε|Σ0ΔΝΝΑΤΑ
Ε ΔΗΜ0Σ|01ΥΠΜΑΗΜ| ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧΠΕ γ
| ι 1 1 Ι 1 1
.Χ: _ ~ τ _ _ ““ Β ` ' γγ
- 31” / ΕΠ*
. Ν . `
 Ό ΦΕ. Ε χ χ ¦ ·
ι . ι. ›_ῇ___ < |7' 
 Τ Ϊ “ Ε
 “:τ.:7.. ν Η
 Ζ κι;; η .η Ν Ρ 
    χ τ
 .  ··, .γ Μ ε 
.' ';' ῦ . Ψαχνσυν τζιχαγτ/ιστἑςἶ 
·· στους υι·ιαΜήΠσυς του ΣΜΣ
αεροδρομίου ΜΜΜ
111-21
ΣΕΑ|ΔΑ
ΣΤ0|ΧΕ|Λ-Σ0Ν το 63.57. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 3ἰι ΕΤΩΝ ΜΕΝΕ| ΣΤΟ ΠλΤΡ|ΝΟ ΑΒΕΕ!... ΝΡ|Σ|·|Σ
800 ΒΕΡΑ" ΕντικΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
·Λ"'¦
ΡΜ “ΑΜΜθα
ϋΜΜΝ Μό ω' 'ΕΕ
έτσι,
·Δ '···.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα