Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“- __ 
α ε .
'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
°|ΚΟΝ0 'Α
...:.:.:.:: Στα σκόρ
.πο1οτκΑτ Με ΜποΡογΝ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘ0ΥΝ συμβιβασμός
~· για το καρτελ;
_Ύ|- έ 7ἐ
κ ι”ἶΝ Ϊ ι.!
- κι”
“  η  ι 
“η 7 .· ":~.._
'“ ¦7 . ,Ύ Λ.,ηΝιώΎ
» Ηλόση«αλόΔανια»καιτσπαρασΜ
» Τι περιλαμβάνει το αρχικό πόρισμα
ε ω ν | ως ΕππωΜς Ανταγωνισμού
Σελ. τι
ρ ΠΑΤΡΑ · ΠΥΡΓΟΣ
Εξσικσνσμἡθηκσν
' “ΗΜ Για '
 *ε  Παω”
Α »Τ0ΜτοωτωαΜ
Μ “ΤΜ- Μ ΠΜ
Ά, Ο μηχανισμός εξωόικαστικοό όιακανονισμοό ἔ8ἔχἩ'ΜΜ0”ῶωΜω
 - ια ο ειλε σε Ε ο ία και τα εία ΜΝ · ΜΒ"
 '/ Ό γ φ ς φ ρ μ ψκοοπνρτο: · ΡΙΟ
η] Ρ Νομικό πλαίσιο λύνει τα χερια και των τραπεζών ·
  τ .Ψῳἐ;·Μ$ Η Ανασταση
0Λ0Σ0Λ0ΓΑΡ|ΛΣΜ0Σ ΔΟΣΗ τι Ἡ5.7Δ|Σ-= ·έ-ἶῦΐἐἐῖῖΐἴ της Μηχανικής
ΤΟΥ ΠΟΛΥΝ0Μ0Σχἔ[9! Ποσα λεφτα θα παρουμε και που θα πανε; “Με ΜΜΜωΜΜ
πως το «καρτέλ» παιζει τα ρεστα
τα: για να εμποδίσει το εργα ω. ερ
θΡ'ΛΕΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σελ,2α
Με το εμπόργκο στο 'ρόν
το 'ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ0ΛΗΣ 
| . ο μ Δ
Σ νεται > “ΣΑ ' 
ι· _ γἰ 4 μα
ι ~-ι ~ ` 
μηχ"ν|σμ9ς ” ἐ έ , λ μαξδίνοαν
Η! Τ0εΧΕἔ99 :ϊ τ , ραντεβού
αετἐὲιἐ@ΞοΜπαταω  _- ·  τον Σεπτέμβριο
· Πώς προβλέπεται να λειτουργήσει και ποτε ~ “ Δ ` Ξ · Οι φόβοι και το περιθωριο
ΙΖΟΛΑ - ΕΣΚΙΜΟ
ΜΥ. ·
ι<<κλείόωσε» Με 
το Αεαεεπ ΕΝΩ '
» σωωΔεπωυΜΕωῳοΜΜ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΠΞΜΜ
πια οιιξ ΗΠΑ
-/  γωὁολαρια Μ
ΤΡ|Α ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑ' ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΗΠΑ ΤΩΝ 5,5 ΔΙΣ. » Η ΜεΜΜ ΜΜω“
ΕλλανΜκΜοὐ ΕΜΜ
ο Φειόακης και ο Δημητρίσα
σ Φὲσσας στα
«φ|λἑΤο» ΠρωταγωνιοτεΩ Ματιληναιοα Πρεμιερα και ΠεριστερηΩ Σ' ΑΝΑΣΤ^Σο"ογ^οξ
ω Μι ΣΤΗ ΜΑΧΗ Μ' Ο' ΕΝΑΛΛΑΚΤ'κ0| ΠΑΡ0Χ0' Υψηλες οι προσδοκιες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα