Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ, ΑΙ.ΡΗΑ ΒΑΝΚ, ΕΘΕΑ ΕΟΚΑ ΗΒΟ · 24-25
Φ0Ρ0Α0|'|Α · 5 'Α'ΩΤ||(0Π0|ΗΣΕ|Σ ε Η ΤΡΑΠΕΖΕΣ · '243
Σοκ και δέος Με Προίκα-μαμούθ Τι αλλαζει τώρα
με το Πολυνομοσχέδιο το νέα ι3Περταμείο στα κόκκινα δανεια
ΕΤ .εοφ
Τώρα ο" Με
@Ο στις οθόνες σας!
δι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  Μ
Μ.ευτο268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ'Α'Α ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Έτος '90 · Αρ.Φύλλου948 · 20-24 Μαϊου 20|6 ο €'
Ν|ΝΩ||(ΕΣ · 3. Η ΧΑΛΚ0Ρ · '5 ΕϋΠ08ΑΝΚ · '5 ΜΜΜ · Η ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑ'Α · Η
ζἶ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Το ΕΜΠ Τἑ5ΤΤ0Υ ΙΟΥΝΙΟΥ· έ 1041
0"(0Ν0Μ|Α - ΑΓΟΡΑ
Ι Το ΕΠΕΝΔΥΤ'Κ0 ΕΡΓΑΛΕ'ΟΜ