Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 ΜΙ!” Π Ι · Ο Πεδαυῆακπ5 Παίζει τεῆικα και... εΓιίθεαιπ!
 τοστ"
Δ Μ Ι
· Το... α το ασε
ο κοῇ°=Βΐ°νΞ5 ε"¦θεἩκό5 - ~ > · Μεγόῆα διπῆὁ στα ΣΕΦ με 83-81. προΒαδιαμα τίτῆου για τουε «πρόσινου8»
 84' Μ· ι ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ!
τον ΠΑΟΚ
α Μπερμπάτοφ
· Από τραυματία, «μαχιμοε» Ι ·
για το φιῆικό του Στόιτακαφ - 7 - · Απομακρανεται από την Ταυμπα α Παρτογόῆαε
«ΜΒ Τοπ ι"
ο Ποιοι παικτε8 Δ. _>_
τΠ$ ΑΕΚ κερδίζουν Δ ϊ*
την παραμονή ταυε  ”·
Ν  σε ΠΜ ε ΡΜ Ε ανα!
ΠΑΝ|ΩΝ|ΟΣ
οι Μεταχεε
και τον Κ <
ΜιΛααΑΝαἑαιπ
· Η «ααφόῆεια»
που αισθάνεται '7 . ί
πῆέον
ο Σέρβοε
. ο Θέῆει
τον - ¦
έμπειρα χ
αμυντικα :να
Π^Ν^'ΤΜ ιιΛιιἑμ£ι 0 τα το: τι ι Λιι·κ Μι :Για ιιοΡτοι·ΜιΑἐ ν τ: =
“”“ΜΜ αν· πβαίνεβ  
Βιτρίνα α κωσταύῆαε
η ΜΜΜ |
το ΜΒΜ"
Σαιν έξοδα
αιΈΜπνες
. Ποιοι Βῆέπουν . ο ΒΕΤΜ8" εκτοξεύε. £ ΤΑ 13791: Ξ]Π“ “4 
«μωρο» το . τα μόῆι8 ',27 του διπῆαύ  ' Π ΏΊ:Μ]ΞΉ]¦Ώ7
μέῆῆον τουε · ·  
στον Παναθηναϊκό ο Ετικαιριε8 οταν ζκαν8ιναΒια, Β σας
παγι5ε8 στην |ταῆια Φωνές "ς