Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. 'ΝΣ ΝΑΘ Η Μακ ο ε Α Ν”ῇῖ( επ Πο 'Από /ϊοΤ“““
' . η
' ωω;ω4κΛΝω“ωωΛΔΩ#Α _ Σ Αχ _
' "Ιβ > [κ · Ο
Μ · - · - · - _ · - · - ·· ς Ι β Δ 7 “ η
. Ι ¦ “ Ο 7 Ζ Ι
τ _ " 4 - γ.. ρ Α
ε .· · `]€_ _¦-Μ_= Μ.
Ϊ › 4 ._ >_ ε' - ί Μ
' Ό - 7 ,
“πΜΜΜπΜΜΜ “ῦΜΜ“ “δή Ψ· 7- “6. ·ΣΜ·ἶῶἴ _ 'ΚΑΠΕ “
ΜΩΣΣ (ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ
ΚΑ| ΜΒΜ-ΜΝ
 ΔΗΜΑΣ ΣΗΜΑΤΑ
“ ΠΑ Τ"" ΚΑΤΑΚΤΗΣ||
ΚΑ| ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜ < //
(7/_,
«ΜΜΜ ΞΑΝΑ ΕΑΠ...»
_ Ν ή · _ήἶ  Γ Ϊ Α  ή: 
·, η Σ Σ Σ χ η ”ῖι>“Σ; ήγ`~“· ` Σ" -ῖ~ 7- - Σ 7 7 Σ ·-“~ ··π· - ·-· “Η · “ · ~
Χ Ξ _' Σ Ι Ι Ι Ι 'Α || ζ Ν Μ ` ΞΕΣΠΑΣΜΑΧΑΡΑΣ  ν 
' Αα ΜΕΣΑΣτοΣΣω ΜετΑκΑιτΗΔΜΜΣΗτοωΜο Σ
ΜΑΝΑΣ Τὸ Η  1Δ“Σ1““κογ“ΜΣ“Μ“ΛΣ ,
Δ _ῳ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα