Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ντούγκιν: "Προς εκπλήρωση οι προφητείες του Αγίου Παϊσίου και Πατροκοσμά"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ "ΒΡΕ Μ' θ ΑΕΕ. ΜΝΕ|¦ῖ|·|¦
 Μο ΜΜΕ . ΜΠΕ" ¦Ε|!
380 ΕΤΟΣ ΣΕ/'|ΔΕΣ 6-9
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(40571) 3974
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
ῇ[  ?Ν Ϊ Ϊ! Ϊ Γ Ϊ ΓΓ  "κκ 
 Μ;;χωψ χ Μ ¦]ΜΟΝ
.Η .Ἡ ”ΙΜ/μ Μ. πω `/= Γ
έ έέ /#τ έκ 'κ#Χ έ έ έ έ κά ή Μ
Ι πμ ἶἩθ Ύ  Ϊ / » Ν Ι7 χ] Η Ι Ι( ^· Ν Χ` ,
έ. Ξ / Δ α Ύ, Ζ [ Ι Η ΙΧ Μ έ Ξ Ί [ΣΧ Η .Ι Γ. κ
1 η .κ π .1 κ ν π   1 μ. χ#./ ._ Χ
 Π "ΧΧΧ ΤΝ Π ῦ ῦμῦ Γ.  ΤΝ
);!χΟ η~ηῳμσ μ .χ Ισ.
Ο ς" ./^ ΧΑ! Λ    Μ Λ Η < Μ!. ο! Α `¦  < Ι ]
1/ ~ Γ  ῳ Η η. Η Η υ Ν η Ξ! μ  Ώ .
~ /~ Ό Ν' 1 Ν.__// Χ`/' Η ΧΧ, η; Ι ῇ ΚΚ χ_7//
Ν'|'0ΥΓ|(|Ν¦
“ΠΡΟΣ ΕΚΠΑ" Ω ε
ο' Π ΡΜ ΗΕ' ΕΣ 
'ΜΥ ΜΟΥ ΠΑΝΟΥ
Μ' ΠΜΡ0κ0ΣΜΛ“!
"Έρχεται ΚουρδιοΤόν και... Γ| Παγκόσμιος πόλεμος".Μἔ%ἐ