Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝἩΜπιεσε Ταξιδέψτε σεΊ“πέ  `7]7
  -. ΠΑΝΟΡΜ|ΤΗ -ΣΥΜ Δ. €
ΣΑΒΒΑΤΟ 2Τ/Ο5 8( ΚΥΡ|ΑΚΗ 22/05 
..Η..ΠΡΩΣΦΩΡΜΕΤΠΑ.ΝΑΧΩΡΗΣΕ!ΣΞΑΠ9ΕΩΔΩ.ΣΑΒΒΑΤΩ.2Μ95.ὲ.ΚΥΕ|ΑΚΗ..22Ζ95...|..ΑΠ9.ΠΜΗ.Μ9ΝΩ.ΚΥΕ!ΑΚΗ.22Ζ95..
ΕΚΔΟΣΗ Ε|Σ|Τ|·|Ρ|ΩΝ ΚΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΠΩΝ: Λ|ΜΑΝ| ΚΟΛΟΝΑ (θ7.3θ-Ζ1.θθ) | ΟΝ|..|ΝΕ ΒΟΟΚ|Ν6: Μ12ΝΕ.6Π | τΑΞιΔιΩπκΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕ|Α | ΤΗΛ.: 22410 70590
 Ρ0Δ|Α|(|·| 
 ΠΑΡΑΣκΕνΗ 2ο ΜΑ'ι'ον 2016 ΗΜΕΡΗΣιΑ ΠΡΩιΝΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή; ει Αη ΦΥΛΛον¦ 2ι.293
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
#υἄσυστὶνσ
Διανομή κατ' οίκον
Αλεξ. Διόκου 26
224] 078224
Χ|'|Τ|”ΡΟθ5
ιἱ 'ι
ΜΜΜ· """
|σότιμη μεταχείριση
Πρόεδρος στην απαιτούν οι νησιώτες
ε"ιτρ°"" ν"σιων Τέθηκε το θέμα από τον Περιφερειόρχη Νοτίου Αιγαίου Π Χατζη
ο χ°τζ" μ" ρκος μαρκα, στη χθεσινη συνεδριαση της επιτροπης|νησιων της Ευρωπης. Επισημανθηκε απο ολες τις πλευρες η αναγκη για ειδικη μεέ ί! τ:
ταχείριση τωννησιών. Ο· ΣΕΛ.5 Δ ' ι . > . η Η ι ε ι η 
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑ| ΠΑ 99 ΧΡΟΝ|Α
Εξελέγη χθες ομόφωνα στο πλαίσιο
της συνέλευσης. που γίνεται στο
ΜΜ 'Με η"
Προσπάθησε
να πετάξει
στον γκρεμό
τη γυναίκα του
ω τ; ή ή Ι ψ
Συμπατριὡτης μας ο οποίος συνελήφθη ύστερα από την καταγγελία
'ΣΕ^·8 Εξαιρούνται αιγιαλοί και αρχαιολογικοί χώροι
 Με την επωνυμία <<Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» και με
' διαρκεια ζωής τουλαχιστον 99 ετών. ιδρύεται το νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων.
 το οποία δεν θα ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το μετοχικό κε
  φόλαιο ανέρχεται σε Αθ εκατ. ευρω και|θα καταβληθεί στο σύνολό του από το Δημοσιο, που θα ειναι και ο μοναδικος μέτοχος. Ή
ή( ι.. · πι α “ · _ .ι Σκοπός του νέου Ταμείου. σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη - ¦
Βουλή. θα είναι η διαχείριση και αξιοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων
του κρότους που θα μεταβιβαστούν σε αυτό. προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγ- >
ματσποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της αναπτυξης και (β)
συμβόλλει στην απομείωση του χρέους. . ΣΕ^ 3
Να δοθούν ΜΜΜ για Τ!5 Χρήσι ος εξοπλισμός στον
Κ°Τ°σΤΡ°Φες ΠΜ Τα ελ°Φ!° καταυ ισμό προσφύγων
Αποφασίστηκε από το δημοτικό
συμβούλιο.
'ΣΕ^· " ί έ:ἑστΞἑΠςδιἙἔυρρἑ8Ξ Παραδ)όθηκε χθ)ες από ΤΜ" “σε ' ί ο 
πολύ προβλήματα  κοβνἔϊή· τι.ιτλ.ιιε.“;ηε
Ι ων τα φος ο 09· αντιμετωπιστούν οι
 Ζητω” ΠΜ πως ορμο- αναγκες επιβίωσης των
διους νο τους "ροσω- προσφύγων που είναι
Επικρατεί μεγαλη αναταραχή στον τεύσουν_ ¦ '
κλόδο. αρκετες· Ο ΣΕΛ. Τθ Ι
Ο ΣΕΛ. Τ2 ο ΣΕΛ_ 8