Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| _ ΤΙΜΗ 0¦60 Ε. "ι 
ΚΠΗημορ|
νὴ Μο η›τ·κἡ Εφημερίὁο ά
να Τα ΜΜΜ
_ έσω" στους
της Κρότος ΜΜΜ
σελ.16
Γ1ο το νσΖ1στ11ςό 1 ο Δ
'γ .τ
σελ.7¦8
Δ1ςιέιστε ακό ο... κωνπτυυΜῆυ:
· θέλουν νο βομβορ8ίσουν το σύννεφο Η 
γ1ο νο αλλάξουν τον Κ(11ρό στον Κρότο σελ.5
· Ρεκόρ Χρόσος κοτνόΧροστων 
ο δολότ νότο Χον1ό σελ.6 '
ο ω Η!" "||Π|||Π||Ἡ||
.................. .. σελ11
· Λογοκρ1σίο στον Εφομερίδο
Προσφορές όλο το χρόνο για
τους δικούς μας ανθρώπους
|σχὐει από |Β|5 έως 28|5
ν Ο.ΒΘ€
π|πογΡΑ
ΝωΠο _ ο ΝΤ0ΜΑΤΕΣ ο *
Ελληνική 2 5 Λ Κρότος - Λ
των Συντοκτών; σελ.2 το κιλό . Το κιλό
· Ο Δόμος Πλοτον1ό συμμετέΧε1 , 
στο 81οδόλωσο στο Βόσο τος Σούδας σελ.3  Σ - η ν. ί·Ϊ Αν' ο, ¦ὲΞ€
= 7 ώ; γ 1% 7 μμ Ι ' τ
Ι ¦ Ι ά 8 ε'  Ε 'ο
ο Τοξ181 Βογ1ωνοκο στο Σοφ1ο  ἔ ΡΑΝ-Α Με
γ1ο το Προσφυγ1κό σελ.16 ά # ὅ ΠορῖΟκΜ * ΜΑΝΗ *
' ' - ο ¦ - ο
· Ξεκ1νουν το οκτοολοῖκό δρομολόγ1ο  ἔ ἔδο=ἶἶἔ8Μ ΜΝ 35μεζ
οΠό ΚολοΡόΠ1γ1ο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ἑ
· ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ σελ.12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα