Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Επώδυνο πακέτοRecognized text:
εὸ(!ὶτ
'Μπιτ
|%ί η Μ ¦νιΧκ$χ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙ|(ΟΝ(ίΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ Ι!) ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 202(ιΙ - Τ|ΜΗ Ι.30 ΕΥΡΩ
 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙ0 ΟΙ|(0Ν0ΜΙ|(ΩΝ 
Τα τεκμήρια «καίνε» ¦
_ φαιττιτέ5 και ανέργαυ5 ¦
«Φουσκωμένσ» εκκαθφιστικα κα- Ξ
λούνται να πληρώσουν χιλιαδες
Φορολογούμενοι με πενιχρό εισο- σεις Αλεξια8η και ΓΓΔΕ> σελ. 6
δήματα. λογω κωφών. Αναστατωση απο τις διαφορετικές δηλώ
ΑρνηπιωίεμΦανίζσνται οι Γερμανοί
στην προταση του ΔΝΤ για το χρεος. Ο Β. Σοιμπλε Φέρεται να δηλώ- γές το 2017> σελ. 3
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΠΛ0|(ΗΣ ΣΤ0 ΕυΠ00Π00Ρ
«Μόχα» ΔΝΤ-Βερολίνου
για τα ελληνικό χρέαε
νει ότι δεν μπορεί να υπαρξει ρύθμιση πριν απο τις γερμανικές εκλο
Υποδομές. περιβαλλον μεταΦορες
.. ..ροοκλαοε1ς
τα έργα ΕΣΠΑ
500 εκατ. ευρώ
Ο Τα 270 εκατ. ευρώ κατευθύνονται
στη διακριση απορριμμάτων
Ο Αυξημένο ενδιαφερον των επενδυτών
νια τα τρέχοντα ιιρογρσρρατα › σελ. 7
; ΚΚ ΕΜ ὲ` ι  |_/ Γ 
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«ο ΜΑΝΤΗΣ»
Μ·Κικ·-ο·Μ· ι στο” τα· Μ Μ ωοιΜ - Μ
Κατατέθηκε αργα χθες το βρεί
ου το νομοσχέδιο -«οκουπα»
ΕΠώδυνο Πακέτο
Ολο το μέτρο Που καλειται να ψηφίσει ο Βουλή
τον Κυριακο¦ λιγο Πριν ο
η ΑΥΞΗΣΕ|Σ ΣΕ '.Χ.¦ ΚΑΥΣ'ΜΑ
Κύμα ανατιμήοεων|
φερνουν οι νεοι φοροι
Μ ψ Μ ΑΚΡΙΒΑΙΝ0ΥΝ αυτο
Μ μ Μ* κίνητα. καύσιμα. τσιγαρα.
ΜπιΜΜ γω έ μπύρα. καπως. Απο 1ης
›Μι:Μω Β Ιουνίου η αύξηση του ΦΠΑ
> ΠΜΜ Μ στο 24%. Επιβάλλεται
>Μω Μ τελος στη συνδρομητικη
>Μ£ω η. τηλεοραση και στη σταθε
ί ρή τηλεΦαΝία.
5 ΑΠΟΚΡΑΤ'ΚΟΠΟ|ΗΣΕ'Σ
Νέο υιτερ-ταμείο
με «προίκα»-μαμουθ
πο το κριοιμο Ευιοοιουρ
ΝΕΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΕΝΦ|Α·«φωτιό»
για χιλιοοε5 ιδιοκτήτε5
Μ ο" "Η ΜΕΓΑΛΕΣ επιβαρύνσεις
ΜΜΜΜ25%ω“ω θα έχουν οι ιδιοκτητες
Μ Μ α Μ ω' οικοπέδων και οσοι διαθειωωμπΜΜΜΜ Ά 8  τσυν περιουσία ανω των
Μάικ 200-250 “η ¦ η μ 200.000 ευρώ. Για πρώτη
ΜΜΜ*Μ°Ψ Ξ' Β ' ἔ = Φορο υπανσνται και τα
κα τα Μ ι · ΜΜΜ 7 Μ αγροτεμοχια στον συμπλη
ρωματικο Φορο.
ΕΝΕΡΓΟΠΟ|Ε|ΤΑ| Ο <<¦(ΟΦΤΗΣ» ΤΟ 20] 7
Αυτόματα μειώσει5 σε
μισθου5 και ουνΤοξει5
το να λ ΙΔΡγΕτΑΙ η Πληνική π Μ ο Μ πεΡ1κοπετ των δημοΜηΜΜΜ Υ· έ Εταιρεία Συμμετοχών και ' καιει σίων δαπανών κατα ανώΜ“Μ“ Φ Περιουσίας Α.Ε. στην οποία Μ 505 ο ~ ° ο τατο οριο εως 2% του
ΜΜΜ“Μ“ οι . θα μεταβιβασθσύν στα 7 “Μωβ Μ ΑΕΠ κάθε χρονιας προβλενομή Μ των κινητών κα πιανω Μ , .
Μ Ν Μ Μ¦¦ω ΜΜΜ τα περιουσιακα στοιχεια _ “Μ 976125 Μ Πε· 0 «ΜΜΜ». ο' ΙΣΠ”
4 ΜΜΜ του Δημοσίου. θα διαθετει  “η κανε .Η σεις θα ξεκινούν αυτομαἔἑ^=ΕὲΜ ἱκἩΜΜ τεσσερις θυγατρικές. Ξ Μό Μωβ _Δ η - τα απο την 1η Ιουνίου.
ΔΕκ0 ι · › σελ. 4 - 5. 9
Ερευνα ΙΟΑΡ για την περίοδο 2009 -2014 Εξέλιξη πωλήσεων
σε δισ. Μ
ΜΜΜ τζίρος 67 διο.
στα Χρόνια της κρίσης
Ο Βαρύ τύιηρα πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρησεις. Η ιιαρατεταρένη
ύφεση στην ανορα έχει πλήξει ολους τους κλαδοας της οικονορ|ας
σθοὐν και οι ζιιμἱες 80 δισ. που
Η εικόνα της καταστροφής είχαν οι τέσσερις συσταμικές
τράπεζες> σελ. 24
Τεράστιες απώλειες στον κύ- οικσνομικύκρἰσπ στπνεΕαετία
κλοεργασιώνκατζαμἱες28δισ.
προκύλεσεστιςαπκειρύωιςπ συμπληρώνεται εάν υπολογι